© BELGA

Minister-president Geert Bourgeois pleit voor grondwetswijziging voor nieuwe staatshervorming

Op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie riep de Vlaamse Volksbeweging minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ter verantwoording over de communautaire standstill. Bourgeois zelf reageerde door te stellen dat een grondwetswijziging in 2019 moet mogelijk maken dat de federale regering opnieuw werk maakt van een staatshervorming.

In zijn toespraak voor de VVB-leden argumenteerde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat de communautaire stilstand niet betekent dat de Vlaamse regering geen Vlaams beleid voert. Een uitspraak die door de aanwezigen overigens op applaus werd onthaald.

Verder riep Bourgeois de Vlaamse Volksbeweging, en andere niet-partijpolitieke actoren, uitdrukkelijk op om mee na te denken over verdere stappen naar een ontvoogd Vlaanderen. De minister-president is van mening dat de grondwet in 2019 voor herziening vatbaar is.

“Waar blijft toch die Vlaamse vuist?”

“Dat de communautair bevriezing op federaal niveau een feit werd, daar moesten we mee leven”, stak nationaal VVB-voorzitter Bart De Valck van wal. “Dat de communautaire omerta ook zwijgplicht oplegt aan Vlaamse lippen, doet velen meer dan alleen de wenkbrauwen fronsen. Binnen de Vlaamse Volksbeweging stellen wij ons de vraag waar toch die Vlaamse vuist blijft die hard op de Belgische tafel slaat en zegt: gedaan met geven en toegeven.”

Voorzitter De Valk verklaarde dat de VVB er niet aan twijfelt dat Bourgeois veel onderneemt, maar verklaarde ‘dat het iets meer mag zijn’. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er heel wat krachten zijn die uw handen op de Vlaamse keukentafel wil houden.”

Toch benadrukte VVB tevreden te zijn met de opdracht van parlementsleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters. “Maar er moet boter bij de vis komen, het allerergste wat kan overkomen is dat het niet uitgroeit als staatsvormend project”, klonk het.

“Regering is assertief in de Vlaamse rand”

Bourgeois kreeg verschillende opdrachten mee met op kop: “Werk maken van een eigen Vlaamse grondwet en medeburgers overtuigen dat dit de enige oplossing is om de uitdagingen en problemen van de toekomst aan te kunnen.”

In zijn toespraak argumenteerde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat de communautaire stilstand niet betekent dat de Vlaamse regering geen Vlaams beleid voert. Een uitspraak die door de aanwezigen overigens op applaus werd onthaald. De minister-president onderstreepte onder meer dat de Vlaamse regering een assertief beleid voert in de Vlaamse rand. “We laten niet toe dat burgemeesters worden benoemd die aankondigen de taalwetgeving naast zich neer te leggen. Damien Thiéry kan in Linkebeek niet opnieuw worden voorgedragen als burgemeester. Nieuwe verkiezingen doen immers geen nieuwe bestuursperiode ontstaan.”

Ook benadrukte hij dat Brussel niet wordt niet losgelaten. “Deze Vlaamse Regering zal nooit aanvaarden dat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel een zoveelste bestuurslaag wordt met rechtspersoonlijkheid, secretariaat en andere toeters en bellen.” Van een uitbreiding van Brussel kan ook nooit sprake zijn, aldus Bourgeois.

“Verdere stappen naar een ontvoogd Vlaanderen”

Verder riep Bourgeois de Vlaamse Volksbeweging, en andere niet-partijpolitieke actoren, uitdrukkelijk op om mee na te denken over verdere stappen naar een ontvoogd Vlaanderen. De minister-president is van mening dat de grondwet in 2019 voor herziening vatbaar is. In een toespraak waarbij onder meer de interne uitbreiding en onafhankelijkheid van Catalonië en Schotland aan bod kwam, wees Bourgeois op de noodzaak van een internationale erkenning van nieuwe staten. “Het EU-lidmaatschap van een vroegere deelstaat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, zonder de gehele toetredingsprocedure te moeten doorlopen”, klonk het.

VVB liet tot slot ook in eigen keuken zien. De beweging neemt twee nieuwe werknemers in dienst: Steven Utsi, die met Gerolf Annemans (Vlaams Belang) het boek Ordelijke Opdeling O2 schreef, en woordvoerder Jonas Naeyaert. Ook werkt VVB aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar, met onder meer een referendum over politieke onafhankelijkheid, en de opmaak van een witboek voor een Vlaamse republiek.

Bourgeois had ook nog een uitdaging voor de VVB in petto. “Waarom zouden nieuwkomers niet actief kunnen zijn in de Vlaamse beweging?”, vroeg de Vlaamse minister-president zich nog af.