Vlaams Belang wil totale kostenplaatje van asielcrisis zien

Foto: BELGA

Vlaams Belang wil totale kostenplaatje van asielcrisis zien

Print

De hele vrouwenemancipatie zit in het defensief door de recente asieltoestroom en de massa-immigratie. Zo startte Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken zijn nieuwjaarsboodschap in Schelle, onder meer met de gebeurtenissen in Keulen op oudejaar in het achterhoofd.

Hij daagde de regering uit om net zoals in Nederland de totale kost van de asielcrisis te becijferen en haalde uit naar de N-VA die volgens hem een ‘communautair parcours van de grote terugtocht’ rijdt.

‘De toekomst van ons land - en van heel Europa - wordt feitelijk bepaald door het antwoord op de vraag hoe wij opkomen voor de vrijheid van onze vrouwen’, vond Van Grieken. 85 procent van de vluchtelingen zijn mannen tussen 15 en 35 jaar, ‘testosteronbommen’. Zij zijn niet op de vlucht voor de terreur, maar hebben de terreur naar hier geïmporteerd, waarschuwde hij. ‘We moeten de massa-immigratie en de islamisering tegengaan, zo niet zullen we ten onder gaan.’

De oplossing voor het Vlaams Belang: ‘sluit de buitengrenzen van Europa, controleer onze eigen binnengrenzen en stop met asielzoekers op te vangen in vakantiecentra, luxehotels of appartementen op de dijk. Verdriedubbel de opvangcapaciteit van de gesloten centra en maak werk van een effectief uitwijzingsbeleid.’

Van Grieken hekelde ook de boodschap dat ‘wij een manier moeten vinden om vreedzaam samen te leven’. Daar zijn volgens hem geen toverformules voor nodig: ‘Diegene die komt, diegene die te gast is, schikt zich naar de regels van diegenen die er zijn. En niet omgekeerd.’

Hij haalde ook uit naar N-VA, die oude beloften vervangt door nieuwe aankondigen, ‘maar daar blijft het dan ook bij’. Van Grieken verwijst naar de regels voor gezinshereniging, die strenger moesten worden; de lijst van veilige landen die uitgebreid moest worden; of het terugkeerbeleid, waar de capaciteit in de gesloten centra veel te klein blijft.

‘De asielopvang kost nu reeds meer dan 1 miljard euro, maar de totale kost zal veel hoger oplopen door huisvesting, scholing, begeleiding, leefloon...’ De Vlaams Belang-voorzitter daagde de regering dan ook uit om de totale kost van de crisis te becijferen en publiek te maken.

Studiewerk

De voorzitter, en voor hem ook ondervoorzitter Philip Claeys, haalden ook zwaar uit naar de communautaire koers van de N-VA. ‘Het parcours van de N-VA leest als dat van de grote terugtocht. Van onafhankelijkheid naar confederalisme tot volledige communautaire stilstand - om vandaag over te gaan tot een academische denkoefening’, zei Van Grieken, verwijzend naar de nieuwe opdracht die de kamerleden Vuye en Wouters kregen van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

‘Het studiewerk is al gebeurd’, vond Claeys. Hij haalde het boek van Gerolf Annemans en Steven Utsi ‘O2, de ordentelijke opdeling van België’ en het ‘Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa’ van de Warandegroep aan. De N-VA zou die kunnen gebruiken ‘als leidraad om van haar numerieke meerderheid gebruik te maken en te handelen. Maar de onafhankelijkheidsgedachte verhuist van de figuurlijke diepvriezer naar het donkere studeerkamertje van Hendrik Vuye’, stelde hij vast.

Nu in het nieuws