Maakt tijd gelukkiger dan geld?

Foto: Shutterstock

Fit & Gezond

Maakt tijd gelukkiger dan geld?

Print
Wat maakt ons nu echt gelukkiger? Is dat een hoger loon én minder vrije tijd of een lager loon én meer vrije tijd? Volgens een recente studie van de University of British Colombia zijn personen die tijd boven geld verkiezen blijkbaar gelukkiger dan personen die de voorkeur geven aan geld. Meer vrije tijd blijkt dus een belangrijke geluksfactor te zijn.

Uit het onderzoek van de University of British Colombia waarbij meer dan 4600 proefpersonen betrokken waren, blijkt dat het overgrote merendeel van alle ondervraagden een voorkeur heeft voor meer vrije tijd en over het algemeen vertoonden deze personen daarenboven ook een groter geluksgevoel.

Daaruit leidden de onderzoekers af dat tijd in bepaalde situaties wel degelijk gelukkiger maakt dan geld, al halen ze zelf wel aan dat meer onderzoek nodig is om het rechtstreeks verband tussen tijd en geluk verder te bestuderen.

Nog een kleine kanttekening: de onderzoekers ondervroegen enkel studenten en werkende volwassenen met een degelijk inkomen. Personen die net onder de armoedegrens leven en met geldproblemen geconfronteerd worden kwamen niet aan bod in de studie terwijl die ongetwijfeld net meer waarde aan geld hechten.

NIET TE MISSEN