© Tom Palmaers

Standpunt

“We moeten er alles aan doen om ons mooie systeem gezond te houden”

Steeds meer dokters schrijven hun patiënten zuurremmers voor, kunt u vandaag in deze krant lezen. Sinds het geneesmiddel goedkoper is geworden, lijkt het hek van de dam: tussen 2010 en 2014 is het aantal verkochte verpakkingen met bijna een miljoen gestegen. De zuurremmers komen in het rijtje van de antibiotica, ontstekingsremmers, rilatine… allemaal geneesmiddelen die, vaak onder druk van de farmaceutische industrie, al te vlot worden voorgeschreven. En die de sociale zekerheid handenvol geld kosten zonder de bevolking gezonder te maken.

Er kan dus worden bezuinigd in de sociale zekerheid, maar je moet het op de juiste manier doen. In een interview met uw krant reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block op de uitlatingen van Bart De Wever eerder deze week. Die is van mening dat we nog fors moeten doorgaan met bezuinigingen en dan vooral in de sociale zekerheid. Maggie De Block zet enkele kanttekeningen bij deze uitspraak. Zij wijst erop dat er al flink bezuinigd is in haar sector en kant zich tegen lineaire besparingen. Die kunnen volgens haar gaten slaan in ons sociaal veiligheidsnet. De noden van alle mensen die met de gezondheidszorg in aanraking komen zijn zo divers dat je met één lineaire bezuiniging de ene patiënt oneindig veel harder kunt treffen dan de andere. En dat wil De Block vermijden. Terecht.

Ze wijst er ook op dat onze gezondheidszorg meer kost dan in onze buurlanden, maar in veel opzichten ook beter is. De Belg vindt het bovendien ontzettend belangrijk dat hij snel bij een arts terechtkan en op degelijke verzorging in een ziekenhuis kan rekenen. Het klinkt in deze tijden van terreurdreiging goed om de zachtere sectoren met enig dedain te behandelen, maar als het erop aankomt, zal de Belg zijn gezondheid en die van zijn familie altijd boven alles stellen.

We moeten er dus alles aan doen om ons mooie systeem gezond te houden maar we kunnen het op twee manieren verknoeien:

1) Door niet op de centen te letten en misbruiken te laten bestaan die de sociale zekerheid uithollen;

2) Door met de botte bijl te bezuinigen met het risico dat de mensen die het het hardst nodig hebben de dupe worden.

Het is te gek dat de dokters medicijnen blijven voorschrijven die niet nodig zijn of op lange termijn zelfs nefast zijn voor de gezondheid. Daarop moet een betere controle komen en dokters en patiënten moeten naar behoren worden ingelicht over welke alternatieven er zijn voor deze geneesmiddelen.

Het aantal langdurig zieken neemt schrikbarend toe en dat kost de belastingbetaler veel, maar die problematiek kun je niet met een lineaire maatregel aanpakken. De ene langdurig zieke is de andere niet. Burn-outs moeten we proberen te vermijden, er moet werk worden gemaakt van de reactivering van langdurig zieken.

Pas als we op deze gedifferentieerde manier te werk gaan en als we resoluut optreden tegen elk misbruik, kunnen we de sociale zekerheid in stand houden.

Nu in het nieuws