© BELGA

Scheepvaartverkeer naar Gentse haven onderbroken

Door een defect aan de brug in Zelzate is het scheepvaartverkeer van en naar de Gentse haven vrijdag sinds 17 uur onderbroken. Door het hoog water worden twee van de drie sluizen in Terneuzen in de nacht van vrijdag op zaterdag gebruikt om te spuien, zegt het Havenbedrijf Gent.

wver

Het defect had rond 19.30 uur gevolgen voor twee schepen: een schip dat de haven wilde binnenvaren en een ander schip dat de haven wilde verlaten. Het is niet duidelijk wanneer het probleem kan opgelost wordt.

Door het hoog water in het kanaal Gent-Terneuzen werd beslist om de oost- en middensluis in Terneuzen te stremmen vanaf vrijdag 21 uur tot respectievelijk zaterdagochtend 2 uur en 5.30 uur. Dat betekent dat scheepvaartverkeer enkel van de westsluis gebruik kan maken.

Moervaart en de Durme

Het agentschap Waterwegen en Zeekanaal laat weten dat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen verhoogd is. “Op de Moervaart en de Durme is ondertussen het alarmpeil bereikt. Dit heeft te maken met de hoge afvoer van verschillende kleinere waterlopen en een plaatselijke opstopping van drijfhout op de Beneden-Durme”, meldt Waterwegen en Zeekanaal vrijdagavond.

“Dit komt door een samenloop van omstandigheden: enerzijds waren de waterstanden op de Beneden-Durme al verhoogd door het getij in combinatie met de hevige wind en zijn er verschillende pompstations die het water van kleinere waterlopen overpompen in de Moervaart en de Durme, anderzijds bevindt er zich in de opwaartse zone van de Beneden-Durme, waar nog onderhoudsbaggerwerken dienen te gebeuren, een opstopping door aangespoeld drijfhout waardoor de afvoer gehinderd wordt en het nieuwe pompstation op de dam tussen de Durme en de Moervaart momenteel geen water kan overpompen van de Moervaart en de Boven-Durme naar de Beneden-Durme. Bovendien kan er momenteel minder dan normaal water afgevoerd worden via het kanaal Gent-Terneuzen door hoogtij.”

Vrijdagavond lopen de eerste weilanden onder water in Daknam op linkeroever, dat is de overkant van Daknam-Dorp.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio