Experts: “Schaf fiscaal voordeel van spaarboekje af”

Foto: Pascal Broze / Reporters

Experts: “Schaf fiscaal voordeel van spaarboekje af”

Print

Het fiscale voordeel op het gereglementeerde spaarboekje moet best afgeschaft worden. Dat is een van de aanbevelingen die de expertengroep van de financiële sector woensdag formuleerde. Die expertengroep werd ingericht door minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Zelf sprak hij zich niet uit over het voorstel, al moeten alle aanbevelingen uit het rapport besproken kunnen worden in de regering, zei de minister.

De belastingvrijstelling van de intresten - momenteel vrijgesteld tot 1.880 euro - zorgt volgens het expertenpanel voor een scheeftrekking in de markt. Hierdoor hebben andere financiële producten onvoldoende aantrek en wordt de grote massa geld van de spaargrage Belgen niet echt aangewend voor de nationale economie.

Een van de gevolgen is dat de Belgische financiële sector minder presteert dan wat mogelijk zou kunnen zijn. “De Belgische financiële sector bokst beneden zijn gewicht. Er is een zeer significante verbetering mogelijk”, zei Geert Noels. De econoom en vermogensbeheerder is ondervoorzitter van de expertengroep die geleid wordt door professor economie André Sapir (ULB).

“Bespreken binnen regering”

“Ik heb bepaalde ideeën, maar kan daar momenteel niet veel meer over zeggen. Het is niet aan de orde om mijn persoonlijke mening te ventileren”, bleef minister Van Overtveldt op het vlakke over het fiscale voordeel van het spaarboekje. Het geheel van aanbevelingen hangt immers samen, klonk het. “Het is mijn voornemen om dit op een bepaald ogenblik te bespreken binnen de regering en te bekijken wat we zouden kunnen doen. Maar het voorstel is onderdeel van een geheel.”

De expertengroep werkte tien aanbevelingspistes uit rond twee assen: enerzijds de weerbaarheid van het financiële systeem versterken en een financiële sector die concurrerend en efficiënt moet zijn; anderzijds een verbeterd concurrentievermogen en ondersteuning van ontbrekende kanalen van het Belgische financiële systeem.

MEEST RECENT