© hh

Zorgsector hekelt in open brief aan gerecht uitholling van wet op bewindvoering

De nieuwe wet over bewindvoering voor kwetsbare mensen wordt in vele gevallen uitgehold. In plaats van kwetsbare mensen beter te beschermen, leiden verkeerde interpretaties en beslissingen van rechters die ingaan tegen de geest en de letter van de wet ertoe dat het statuut van kwetsbare personen er in feite op achteruitgaat.

sdv

“Waar de wet zelf een wetsevaluatie in het vooruitzicht stelt, kan onmogelijk de daarvoor vooropgestelde datum van 2022 afgewacht worden”, schrijven een 50-tal organisaties en federaties uit de zorgsector in een open brief aan de Vlaamse magistratuur, de Hoge Raad voor de Justitie en de minister van Justitie. De organisaties voegen aan de open brief van 4 bladzijden ook een bijlage van 20 pagina’s toe met een aantal cassante voorbeelden van wat ze concreet bedoelen met de uitholling van de wet.

De Driekoningenbrief is ondertekend door federaties die vele tientallen instellingen en organisaties vertegenwoordigen (onder meer ouderverenigingen, gehandicapten, diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg, Beschut Wonen, het Provincialaat der Broeders van Liefde, de Katholieke vereniging Gehandicapten, Inclusie Vlaanderen, Zorgnet-Icuro, Similes Vlaanderen en Onafhankelijk Leven).

De wet van 17 maart 2013 die de regelingen inzake onbekwaamheid hervormde, koos er uitdrukkelijk en bij voorkeur voor om familiale bewindvoerders aan te stellen. De open brief brengt hulde aan magistraten en griffiers die zich ingezet hebben voor de nieuwe taken die de wet aan de ‘nabijheidsrechter’ als beschermer van de zwakkeren toevertrouwde. Maar de brief wijst vervolgens op een reeks negatieve gevolgen.

“Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 september 2014 ontvingen we steeds vaker ernstige alarmsignalen over een feitelijke uitholling van de wettelijke doelstelling in bepaalde regio’s”, schrijven de zorginstellingen. De instellingen zeggen dat ze “scrupuleus de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht respecteren”, maar ze menen anderzijds ook dat “de gerechtelijke onafhankelijkheid niet mag leiden tot rechterlijke onverantwoordelijkheid, willekeur en rechtsonzekerheid”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER