Havenbazen testen dokwerkers op alcohol en drugs

Werkgevers leggen hun werkploegen onder de loep voor alcohol en drugs. Foto: WAS

Havenbazen testen dokwerkers op alcohol en drugs

Print

Dokwerkers in de Antwerpse haven kunnen vanaf 15 januari collectief worden onderworpen aan al dan niet aangekondigde drugs- en alcoholcontroles. Tot dusver konden alleen individuele havenarbeiders daartoe worden verplicht als ze zich verdacht gedroegen. “We willen geen heksenjacht, wel bewustwording”, zegt werkgeverskoepel CEPA.

De maatregel is uitgewerkt in de cao voor de haven van Antwerpen, die op 15 januari in werking treedt. Werkgevers zullen zelf kunnen bepalen of ze een volledig schip dan wel één team aan een drugs- of alcoholcontrole onderwerpen.

“De campagne focust op bewustmaking”, luidt het bij CEPA. “We willen wijzen op de gevaren van drank en drugs en schenken extra aandacht aan hulpverlening.”

CEPA noch transportbond BTB heeft het over een specifiek probleem onder de dokwerkers. “We gaan ervan uit dat het drank- en drugsgebruik in onze haven niet groter is dan in de rest van de maatschappij”, klinkt het.

Een belangrijke havenwerkgever spreekt dat enigszins tegen. “We mogen het niet overroepen, maar er zijn soms problemen”, zegt hij. “Vooral in de late ploeg en de nachtshift.”

www.geenkater.be