“Saoedische krijgsmacht uitgerust met Vlaamse wapens”

Print

De ngo Vredesactie wijst er dinsdag op dat de Saoedische krijgsmacht uitgerust is met Vlaamse wapens. Zo bevatten Saoedische gevechtsvliegtuigen Vlaamse radartechnologie.

Vredesactie reageert daarmee op uitspraken van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Buitenlandse Handel, dinsdag op Radio 1. Hij zei geen voorstander te zijn van een algemeen verbod op wapenexport naar Saoedi-Arabië. Hij benadrukte wel dat hij geval per geval kritisch zou onderzoeken. Sinds het conflict in Jemen, waar Saoedi-Arabië een belangrijke rol in speelt, en vooral de recente toename van het aantal executies, laait het debat op over de wapenexport.

Vredesactie zegt in een persbericht dat Bourgeois er in het interview bij vergat te vermelden dat de Saoedische krijgsmacht met Vlaamse wapens is uitgerust. En dat dit maar het topje van de ijsberg is. “Volgens onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut (instelling verbonden aan het Vlaams Parlement, nvdr) is maar liefst 60 tot 78 procent van het eindgebruik van Vlaamse wapens ongekend”, zegt Bram Vranken van Vredesactie.

Sinds de invoering van het Vlaams wapenhandeldecreet in 2012 wordt de wapenexport naar andere EU-landen niet meer op voorhand gecontroleerd. Hierdoor heeft de Vlaamse overheid haar controlebeleid de facto uitbesteed aan het land van assemblage, luidt het.

Bovendien zou de aanpassing van het wapenhandeldecreet ervoor gezorgd hebben dat een groot deel van de export niet meer vergunningsplichtig is. Het gaat om producten - vaak beeldschermen - met militair eindgebruik, maar die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van controleplichtige militaire goederen. Maar liefst de helft van de Vlaamse wapenexport zou zo helemaal van de radar verdwijnen.

Vredesactie reageert tot slot geërgerd op de uitspraak van Bourgeois dat de helft van de landen wereldwijd geen democratieën zijn en dat er in ontzettend veel landen mensenrechtenschendingen gebeuren. Bourgeois zei dat Vlaanderen niet in zijn eentje kan zeggen dat het een embargo gaat uitvaardigen.

“Dat Bourgeois dergelijke argumenten gebruikt om de export naar dictatoriale regimes te rechtvaardigen is hallucinant”, zegt Vranken. “Dit is net een reden om werk te maken van een sluitend wapenexportbeleid.”

Nu in het nieuws