Maggie De Block: “België kampt met tekort aan geriaters”

Themabeeld Foto: if

Maggie De Block: “België kampt met tekort aan geriaters”

Print

Ons land kampt met een tekort aan geriaters. Dat tekort blijft toenemen door de vergrijzing van de bevolking en de beperkte instroom van nieuwe artsen die hierin gespecialiseerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (PFF).

Eind 2012 waren er 283 geriaters gemachtigd om dit beroep in België uit te oefenen, van wie er 270 effectief in ons land aan de slag waren. In vergelijking met de minimale quota die voor nieuwe geriaters werden vastgelegd was er een 2013 voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap een sinds 2004 gecumuleerd tekort van respectievelijk 45 en 7 artsen, een tekort dat bovendien jaar na jaar toeneemt. “De situatie is dus ongunstiger in Vlaanderen, waar het vergrijzingspercentage van de te verzorgen bevolking hoger ligt dan in Wallonië en Brussel”, aldus De Block.

In haar antwoord wijst De Block op plannen van de Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen om de beroepsopleiding voor specialisten in de inwendige geneeskundige te hervormen. Deze zes jaar durende opleiding zou starten met een gemeenschappelijk traject van 3 jaar waarin ieder ook ervaringen in de geriatrie zou verwerven. Pas daarna zou de definitieve keuze voor subspecialisten moeten worden gemaakt. Gehoopt wordt dat deze nieuwe aanpak meer artsen zal motiveren om voor de geriatrie te kiezen. “Ik wil er ook aan herinneren dat in het kader van de verplichte gezondheidsverzekering meerdere nomenclatuurverstrekkingen werden gecreëerd die er specifiek op gericht zijn om de geriatrie als specialisme te ondersteunen”, aldus De Block.

Nu in het nieuws