Nederland bezorgd over Doel, maar houdt oudere kerncentrale 30 jaar langer open

Print

Heel wat Nederlandse politici hebben de voorbije dagen hun bezorgdheid geuit over de heropstart van de kernreactors Doel 1 en 2 met elk een vermogen van 433 megawatt. Dit gebeurde na de incidentrijke opstart nadat de uitbatingsvergunning van de veertig jaar oude reactors met tien jaar werd verlengd.

Het crisiscentrum van de regering en de Antwerpse gouverneur Cathy Berx wijzen erop dat Nederland systematisch van alle incidenten op de hoogte wordt gehouden via de geëigende kanalen. Dat gebeurt op regeringsvlak. Klachten van Nederlandse gemeenten en provincies moeten dus via Den Haag worden doorgegeven. Tegelijk is er regelmatig overleg, laatst nog in september, over de informatiedoorstroming.

De Nederlandse bezorgdheid heeft toch ook een keerzijde. Nederland zelf heeft immers in Borssele, bij Vlissingen, sinds 1973 een kerncentrale in werking die nog enkele jaren ouder is dan Doel 1. Borssele werd in 1997 nog uitgebreid tot 485 megawatt. Toen die centrale na 40 jaar dienst in theorie in 2003 zou sluiten, besliste Nederland de uitbating met dertig jaar te verlengen tot 2033. In de rampenplannen voor Borssele liggen ook enkele Oost-Vlaamse gemeenten (Assenede en Sint-Laureins ) binnen de 20 km-zone.

Nu in het nieuws