1 februari 2017: vervuilende auto’s buiten of betalen

Lage-emissiezone - Tijdelijke toelatingstarieven voor oude voertuigen, boete bij eerste overtreding bedraagt 125 euro Bepaalde categorieën vervuilende voertuigen mogen wél nog binnen in de lage-emissiezone. Hieronder vindt u de tarieven.

De lage-emissiezone ligt binnen de Ring en deels op Linkeroever.

De invoering van de lage-emissiezone vanaf 1 februari 2017 gaat gepaard met een lange aanloop. Antwerpen trekt een heel jaar uit voor informatiecampagnes voor zowel inwoners als automobilisten buiten de stad. Daarna volgen er boetes voor wie zonder toelating met een vervuilende wagen de zone inrijdt: 125 euro en vanaf 2018 zelfs 150 euro.

De lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied van de stad waarbinnen voor bepaalde categorieën voertuigen permanent toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot. Het weren van vervuilende ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!