© Guy Puttemans

Vandeput wil dat ambtenaren werken tijdens spoorstaking

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) wil dat de overheidsdiensten woensdag en donderdag normaal kunnen doorwerken, ondanks de stakingsactie bij het spoor.

Minister Vandeput heeft het topmanagement van de federale ambtenarij daarom een brief met richtlijnen geschreven. Omdat het om een aangekondigde actie gaat, is het volgens Vandeput voor iedereen mogelijk een en ander voor te bereiden.

‘We zijn ondertussen bij de federale overheid al een tijdje aan het werken aan een organisatiecultuur die inspireert, responsabiliseert en ten dienste staat van de maatschappij’, schrijft Vandeput in een brief aan de top van de federale ambtenaren. ‘Vandaag zetten we een volgende stap in de verandering door de administratie te vragen om tijdens de stakingsdagen een volledig normale dienstverlening en werking te blijven garanderen. Daarvoor hebben ze verschillende tools ter beschikking.’

Aangekondigde acties

Door de staking van de Franstalige vleugel van de christelijke en socialistische spoorbonden, kunnen pendelaars woensdag en donderdag problemen ondervinden om op hun werk te geraken. Dat geldt uiteraard ook voor federale ambtenaren. Voogdijminister Vandeput wil liefst voorkomen dat het apparaat door de staking stilvalt. Hij rekent op de voorzitters van de overheidsdiensten om de gevolgen op de normale werking zo beperkt mogelijk te houden.

Omdat het om een aangekondigde actie gaat, acht Vandeput het mogelijk de nodige maatregelen te treffen. Een dienstvrijstelling toestaan op basis van een verklaring op erewoord door een personeelslid, is voor de minister ‘verantwoord noch verdedigbaar’.

Wel kunnen ambtenaren kiezen voor telewerken - thuis of in een satellietkantoor dicht bij huis. Een andere mogelijkheid is op een alternatieve manier naar het werk komen of eventueel een verlofdag nemen. Dat kan gaan om een jaarlijkse verlofdag of een recuperatiedag. In geval van deeltijds werken, kan ook de vrije dag worden gewijzigd.