© IMAGEGLOBE

Spoorstaking: “Geen garantie dat pendelaars in Brussel geraken”

Langs Vlaamse kant hebben de vakbonden de staking bij het spoor woensdag en donderdag dan wel afgeblazen, er valt toch nog sterke hinder te verwachten. Zeker omdat er in Brussel ook bij de Nederlandstaligen stakingsbereidheid is. Dat is vernomen van een Brusselse vakbondsman.

In Brussel werken Nederlandstalige en Franstalige militanten samen. “Dat geeft problemen als er verschillende visies zijn”, klinkt het bij een socialistische vakbondsman. Daarom kwamen beide vleugels met een gemeenschappelijk persbericht. Een stakingsoproep staat daar niet in, maar er wordt wel benadrukt dat de aanzegging en stakersvergoeding voor alle spoormensen gelden.

Ook Vlaamse stakers

Bovendien valt bij ACOD Brussel te horen dat er ook langs Vlaamse kant mensen zullen staken. “Ook zullen velen verlof nemen op de dag zelf”, luidt het. De vakbondsman waarschuwt dan ook voor sterke hinder in Brussel.

“We kunnen niemand garanderen dat ze in Brussel zullen geraken”, zegt hij. “We zullen trachten te verhinderen dat mensen op de sporen lopen, maar als er provocaties zijn zoals de vorige keer - met politie en gerechtsdeurwaarders -, vrees ik voor een reactie.”

Ook Michel Abdissi, de Franstalige voorzitter van de socialistische spoorvakbond, verwacht dat veel Vlaamse militanten zullen deelnemen aan de staking. Dat zei hij aan de Franstalige openbare omroep RTBF. Hij weigerde ook te spreken over een breuk tussen de Franstalige en Nederlandstalige vleugel bij zijn vakbond. Bij de christelijke bond CSC-Transcom luidt het eveneens dat de actie “een nationale impact” zou moeten hebben.

Ludo Sempels, de voorzitter van de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor, erkent dat de stakingsaanzegging nationaal geldt en dat hij dus niet kan verhinderen dat Vlaamse militanten aan de staking deelnemen. “Maar we roepen niet op om te staken”, zegt hij. Sempels herhaalt ook dat hij nog ruimte ziet voor onderhandelingen met de directie van het spoorbedrijf, al is op dit moment nog geen formeel overleg gepland.