© AFP

“Facebook-profielfoto beïnvloedt aanwervingskansen even sterk als foto cv”

Werkgevers screenen wel degelijk jobkandidaten via Facebook, bewees onderzoek aan de Gentse Universiteit. Een Facebook-profielfoto beïnvloedt aanwervingskansen ongeveer even sterk als de foto toegevoegd aan het CV.

Professor Stijn Baert (Vakgroep Sociale Economie) liet tussen november 2013 en mei 2014 vijf masterstudenten 2.112 fictieve cv’s en motivatiebrieven versturen als reactie op vacatures in Vlaanderen. De brieven verschilden in details en lay-out, maar waren gelijkaardig in productiviteitsbeïnvloedende kenmerken. Wat wezenlijk verschilde, was de naam van de kandidaten in een eerste experiment en de foto in een tweede experiment. De foto’s werden geselecteerd op basis van eerder onderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid en persoonlijkheid op de arbeidsmarkt.

Profielfoto is belangrijk deel dat werkgever screent

In het eerste experiment vergeleken de wetenschappers de kansen op een positieve reactie voor kandidaten met de verschillende Facebookprofielen. In hun sollicitatiebrief stond geen foto, op hun Facebookprofiel wel. “De kandidaat met de meest gunstige Facebook-profielfoto kreeg ongeveer 21 pct meer positieve reacties op zijn sollicitaties in vergelijking met de kandidaat met de minst gunstige profielfoto”, zegt professor Stijn Baert. “Het verschil in de kans om meteen uitgenodigd te worden voor een jobgesprek, bedroeg zelfs bijna veertig pct. Aangezien deze belangrijke verschillen enkel kunnen gedreven worden door het uitzicht van de Facebook-profielfoto, is het duidelijk dat een belangrijk deel van de werkgevers screent via Facebook.” Overigens bleek ook dat hoogopgeleiden vaker via Facebook gescreend worden dan laagopgeleiden.

In een tweede experiment voegden de onderzoekers de Facebook-profielfoto rechtstreeks toe in het CV van de fictieve kandidaten. De impact bleef ongeveer even groot. “Een mogelijke verklaring is dat werkgevers een Facebook-profielfoto mogelijk zien als een eerlijker signaal, aangezien niet alle kandidaten zich ervan bewust zijn dat werkgevers screenen via Facebook.”

Professor Baert wijst erop dat sollicitanten screenen via Facebook ethisch kan, tenzij de antidiscriminatiewetgeving overtreden wordt. Internationaal onderzoek wees erop dat de methode ook efficiënt is.