© ISOPIX

CD&V wil meer asielzoekers als vrijwilliger inzetten

Asielzoekers moeten al tijdens de asielprocedure meer aangemoedigd worden om vrijwilligerswerk te doen. Dat vindt CD&V, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Ze kunnen bijvoorbeeld vaker ingezet worden als vrijwilliger in de asielcentra waar ze opgevangen worden.

Het is pas sinds midden 2014 echt mogelijk voor vreemdelingen om vrijwilligerswerk te doen. Dat geldt ook voor asielzoekers die nog in de procedure zitten. Toch wordt van die gelegenheid vandaag niet genoeg gebruikgemaakt, aldus CD&V. “De regering besloot al om de periode waarna asielzoekers kunnen werken, te verminderen van zes naar vier maanden. Waarom niet meer inzetten op vrijwilligerswerk via het Rode Kruis of lokale vrijwilligersorganisaties? “, vraagt vicepermier Kris Peeters zich af.

De partij stelt wel randvoorwaarden aan het vrijwilligerswerk, om te vermijden dat de asielzoekers worden ingezet als goedkope werkkrachten. De nadruk moet liggen op integratie en het moet een opstapje zijn naar de arbeidsmarkt, en moet ook zorgen voor meer wederzijds respect tussen asielzoekers en de lokale bevolking.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen bevestigt dat elke asielzoeker bij de opvang gewezen wordt op zijn rechten en plichten. “In welke mate zij steeds actief worden ge­wezen op mogelijkheden om vrij­willigerswerk te doen, weet ik niet. Maar gezien het positieve ef­fect dat vrijwilligerswerk kan heb­ben op integratie, mag het zeker meer zijn”, zegt Charlotte Vandycke van Vluchte­lingenwerk Vlaanderen.

CD&V vindt tot slot dat het vrijwilligerswerk van de lokale bevolking voor de vluchtelingen beter gestroomlijnd moet worden en pleit daarom voor de opening van aanspreekpunten voor vrijwilligers.