© BELGAIMAGE

Eén op de vijf Antwerpenaars moet meer betalen voor water

Ongeveer 23 procent van de klanten van drinkwatermaat-schappij Water-Link zal minstens 10 procent meer moeten betalen voor zijn water. Dat is het gevolg van de nieuwe berekening van de tarieven die op 1 januari ingaat.

Sacha Van Wiele

Water-Link bedient de inwoners van Antwerpen, Zwijndrecht, Mortsel, Boechout, Hove, Edegem en Kontich. Dat zijn samen ongeveer 180.000 klanten. Bij de volgende afrekening van het drinkwater zullen 42.000 klanten, of 23 procent, een stijging zien van meer dan tien procent in vergelijking met de vorige factuur.

Dat is een gevolg van de nieuwe tariefstructuur die op 1 januari ingaat.

De Vlaamse regering schaft de regeling van 15 kubieke meter gratis water af. Er kwam ook een vast bedrag voor heel Vlaanderen. Dat is het ‘vastrecht’, een soort van abonnement op de levering van water. Het staat los van het daadwerkelijke verbruik.

Voor iedereen komt dat neer op 100 euro per jaar per wooneenheid. Er is wel een korting van 20 procent of 20 euro per gedomicilieerd gezinslid. Dat laatste moet het wegvallen van de gratis levering van 15 kubieke meter compenseren.

Comforttarief

Daarbovenop komt de variabele prijs, die gebaseerd is op het daadwerkelijk verbruik van drinkwater. Daarin worden twee bedragen gehanteerd. In Antwerpen betaal je 3,23 euro per kubieke meter water. Wie echter meer dan 30 kubieke meter verbruikt, zal voor elke extra kubieke meter het dubbele moeten betalen – het zogenaamde comforttarief.

De gemeentebesturen binnen Water-Link leggen de gemeentelijke saneringsbijdrage vast, een van de component binnen de variabele prijs. Die kan verschillen van gemeente tot gemeente.

“Het opzet is om mensen aan te sporen om rationeler om te springen met hun water”, zegt André Gantman (N-VA), voorzitter van Water-Link. “In de stad Antwerpen wordt gemiddeld 40 kubieke meter water verbruikt.”

“Ik snap niet dat sommige politieke partijen dit nu aangrijpen om te zeggen dat we sociaal onverantwoord bezig zijn. Sp.a verklaarde op de jongste gemeenteraad dat 18 procent van de alleenstaanden een hogere drinkwaterfactuur gaat krijgen.”

“Dat klopt, maar ze zeggen er niet bij dat dit een stijging van slechts 12 euro is in vergelijking met de vorige berekening. Water is een grondstof en we weten allemaal dat we daar op een andere manier mee moeten leren omgaan.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio