Jozef De Kesel: “Wijding van vrouwen tot diaken is geen taboe”

De wijding van vrouwen tot diaken is voor Jozef De Kesel “geen taboe”. “Ik doe geen loze beloftes, maar ik zal bekijken wat ik kan doen”, laat de nieuwe aartsbisschop weten aan de openbare omroep.

De Kesel geeft in het interview aan dat hij dit een belangrijk thema vindt en dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om vrouwen meer verantwoordelijkheid te geven in de Kerk.

De aartsbisschop benadrukt ook dat paus Franciscus “oneindig veel veranderd heeft” door zijn manier van spreken en handelen. “Het is in zijn functie belangrijk dat hij geen beslissingen neemt zonder dat er een consensus is binnen de Kerk, want dat is een bron van verdeeldheid”, besluit De Kesel.