Patiënten van psychiatrie naar woonwijken

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt de komende twee jaar drie miljoen euro vrij voor een nieuwe vorm van opvang van patiënten met psychiatrische problemen die al jaren aanslepen. Zij krijgen een woning ver weg van de instelling, in de hoop dat ze zich integreren in de maatschappij. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Binnen enkele maanden nemen twaalf nieuwe bewoners hun intrek in sociale woningen in Brugge. Het zijn mensen met een psychiatrische aandoening die al jaren aansleept: schizofrenie bijvoorbeeld, of een lang­durige depressie. Ze komen er ­terecht in een echte wijk, ver weg van een psychiatrische instelling.

Het project kwam er op vraag van familie van psychiatrische patiënten die vond dat er geen geschikte opvang was voor hun kind, broer of zus. Het is een van zes proef­projecten die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) selecteert om de nieuwe vorm van opvang te testen.