© Carlo Coppejans

Agenten moeten toegankelijk zijn en actief contact zoeken met de burger

Tweeduizend vijfhonderd politiemensen meer op straat zonder extra kosten? Het klinkt ongeloofwaardig, maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kan het. Zijn hervorming, die deze week is goedgekeurd door de federale regering, is volgens hem vooral een managementoperatie. Jambon, die al een hele professionele carrière achter de rug heeft als veranderingsmanager in de privésector, heeft zijn verworven ervaring en vaardigheden klaarblijkelijk losgelaten op de federale en lokale politie van dit land.

Lex Moolenaar

De politie wordt dus meer op zakelijke leest geschoeid. Bepaalde weinig productieve activiteiten worden stopgezet, andere worden uitbesteed aan privépartners, op voorwaarde dat die ze kunnen en willen uitvoeren voor minder geld dan de politie zelf. Ook dat klinkt op het eerste gehoor nogal sterk. Maar Jambon heeft zijn hele plan berekend en laten controleren door een raad van deskundigen. Hij onderstreept dat hij zich zeker niet rijk heeft gerekend. Laten we hem dus maar het voordeel van de twijfel geven. Hij verdient dat, want tot nu toe heeft hij als minister absoluut geen slecht parcours gereden.

Meer blauw op straat: waar hebben we dat nog gehoord? In de stad Antwerpen is het al decennia een telkens terugkerende mantra. De jaarlijkse discussies over de politiebegroting waren de meest verhitte van de Antwerpse politiek. Maar bij het begin van deze legislatuur kozen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en zijn korpschef Serge Muyters resoluut voor een politiemacht die zich meer zou gaan concentreren op misdaadbestrijding. Dat heeft wel degelijk resultaten opgeleverd, want de criminaliteitscijfers zijn de jongste jaren in bijna alle categorieën gedaald.

De operatie die nu op stapel staat op nationaal niveau, zou niet in het bijzonder zijn geïnspireerd door het Antwerpse model. Dat valt te betwijfelen, wanneer je bedenkt dat de burgemeester van de grootste Vlaamse stad en de bevoegde federale minister N-VA-partijgenoten en oude strijdmakkers zijn. Het is dus niet meer dan logisch dat zij dezelfde visie op veiligheid en politiewerk toepassen.

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez getuigt hun “meer-blauw-en-kaki-op-straat”-doctrine van weinig visie. Wij vinden dat kort door de bocht. De nabijheid van politiemensen is belangrijk om de burgers een gevoel van veiligheid te geven, op voorwaarde dat die politiemensen echt toegankelijk zijn en actief contact zoeken met die burger, in plaats van alleen maar doelloos rondjes te rijden in hun combi’s.

Crombez heeft wél gelijk als hij wijst op het belang van de aanpak van de wapen- en drugstrafiek. Drugs vormen een belangrijke bron van financiering van andere vormen van criminaliteit, en op het vlak van wapenhandel heeft ons land nooit een beste beurt gemaakt. Maar dat zijn thema’s die door de politici moeten worden aangepakt. Wat het dagelijks functioneren van de politie betreft kan er nauwelijks bezwaar worden gemaakt tegen meer blauw op straat. Al is 2500 man extra nu ook weer niet zo veel voor een heel land.

MEER OVER Ons standpunt