© BELGA

© Photo News

© EDM

© BELGA

© BELGA

© BELGA

1 / 6

Belgocontrol naar rechter voor schadevergoeding na stroompanne

Luchtverkeersleider Belgocontrol is een rechtszaak gestart om een vergoeding te krijgen voor de schade die hij leed ten gevolge van de grote stroompanne op 27 mei, waardoor het Belgische luchtruim urenlang gesloten moest worden. Belgocontrol-topman Johan Decuyper raamt die schade op “al snel een miljoen euro”, zo zei hij in een interview.

wver

De rechtszaak is gericht tegen het studiebureau en de aannemer die betrokken waren bij de bouw van CANAC 2, het luchtverkeersleidingcentrum in Steenokkerzeel dat het overvliegend vliegverkeer tot 24.500 voet (8.000 meter) beheert en dat zeven maanden geleden werd lamgelegd door de stroompanne. Daardoor moest het hele Belgische luchtruim urenlang gesloten worden, wat leidde tot het schrappen van enkele honderden vluchten. Namen van de ondernemingen wil Decuyper niet noemen.

De schade die Belgocontrol vergoed wil krijgen, heeft betrekking op de kosten die werden gemaakt voor bijvoorbeeld het plaatsen van externe generatoren, het aanpassen van de elektrische infrastructuur en het inschakelen van experts en advocaten.

Aan de andere kant is Belgocontrol zelf niet voor de rechter gesleept. Verschillende betrokkenen lieten in de dagen na de panne de kosten berekenen - zo spraken de luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport van minstens 2,5 miljoen euro en de reisbureaus van mogelijk tot 150.000 euro. Belgocontrol ontving ook een reeks klachtenbrieven, maar “op dit moment loopt er geen enkele juridische procedure tegen Belgocontrol”, aldus nog Decuyper.

De topman benadrukte tijdens het gesprek dat de luchtverkeersleider de nodige lessen heeft getrokken uit de stroompanne. “Indien er morgen opnieuw zo’n incident zou optreden, zouden de gevolgen veel minder erg zijn”, benadrukte hij.

Extra procedures

Intern werden extra procedures ingesteld en werden alle kritieke systemen (elektriciteit, databeheer, computers ...) doorgelicht en indien nodig versterkt. Het doel van die maatregelen is om de kans op incidenten zo klein mogelijk te maken, en ook om de mogelijke impact ervan te verminderen. “Een overspanning in het systeem zoals in mei zou CANAC nu niet meer platleggen”, stelde Decuyper.

Hij herhaalde dat veiligheid altijd een prioriteit is geweest voor Belgocontrol. Een eigen veiligheidsonderzoek heeft uitgewezen dat ook tijdens de panne de minimale onderlinge afstand tussen de vliegtuigen in de lucht steeds gerespecteerd is geweest. “De veiligheid is op geen enkel moment in gevaar gekomen.”

Andere onderzoeken zijn nog niet afgerond. Het gaat onder meer om onderzoeken van onafhankelijke experts naar de precieze oorzaak van de panne en om een onderzoek van de veiligheidsautoriteit van de federale overheidsdienst mobiliteit.

Behalve aan de veiligheid van het vliegverkeer, wil Belgocontrol meer aandacht besteden aan wat Decuyper noemt de “continuïteit van de dienstverlening” bij problemen. Dan gaat het over hoe en hoe snel de luchtverkeersleiding opnieuw (gedeeltelijk) operationeel kan zijn.

Ook daar zijn de eerste stappen genomen. Zo zou het bij een gelijkaardig incident als in mei niet meer nodig zijn om het volledige Belgische luchtruim te sluiten. De luchthavens van Charleroi en Luik zouden kunnen blijven draaien (tegen verminderde capaciteit). Daarover worden afspraken gemaakt met omringende luchtverkeersleidingszones, aldus Decuyper.

Om nog verder te gaan, zijn investeringen nodig. “In het verleden werden niet altijd alle investeringen gedaan voor de continuïteit van de dienstverlening. Op dat gebied is een inhaalbeweging nodig”, zei Decuyper. Het gaat dan bijvoorbeeld om het installeren van noodinfrastructuur op de regionale luchthavens.

Wat er precies nodig is en hoeveel dat moet kosten, moet worden onderhandeld met de luchthavens. Er lopen al gesprekken, maar “er is nog een vrij grote kloof tussen wat wij kunnen leveren en wat de luchthavens vragen”, aldus de Belgocontrol-topman. “We zullen elkaar ergens in het midden moeten vinden.” Over de mogelijke omvang van dergelijke investeringen kon hij nog niets zeggen.