© JB

Extra dotatie politie

De gemeente Boom betaalt jaarlijks 50.000 extra voor een extra politie-inspecteur, enkel actief in Boom, om te voldoen aan het zonaal veiligheidsplan 2014-2017.

Jan Boey

Na overdracht van een deel van het OCMW-gebouw aan de politie Zone Rupel moet Boom deze lening rechtstreeks aan de politiezone betalen. Dat betekent 104.000 euro per jaar voor de eerder uitgevoerde verbouwingswerken. Voor het eerst is een opsplitsing gemaakt tussen de investerings- en exploitatiesubsidies. De toelage van Boom aan de Zone Rupel betekent 31,77% van het geheel of een bijdrage voor 2016 van 1.857.861 euro. Tenslotte bedraagt de investeringssubsidie voor Boom 63.540 euro, volgens dezelfde verdeelsleutel van 31,77%.

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio