“Treinreizigers moeten schadevergoeding krijgen voor stakingen”

Print

Foto: Wouter Van Vooren

De Brusselse handelsrechter zal donderdag voor de eerste maal de collectieve vordering van Test-Aankoop tegen de NMBS behandelen. De consumentenorganisatie eist een schadevergoeding voor in totaal acht stakingsdagen.

De consumentenorganisatie eist per reiziger 40 euro schadevergoeding voor acht stakingsdagen tussen december 2014 en 9 oktober 2015. Test-Aankoop zal de rechter vragen om de class action voor alle reizigers te laten gelden, dus niet enkel voor wie mee in de groepsklacht stapt.

Test-Aankoop legde op 23 november het verzoekschrift tot collectieve rechtsvordering tegen de NMBS neer bij de Brusselse rechtbank van koophandel. Donderdag om 9 uur zal de eerste zitting plaatsvinden in deze zaak, meldt Test-Aankoop woensdag.

De handelsrechter zal volgens Test-Aankoop eerst bekijken of de zaak ontvankelijk is en vervolgens de onderhandelingen opleggen die de wet voorziet. Die zouden drie tot zes maanden in beslag kunnen nemen, zo klinkt het.

14 miljoen euro

“Bovendien zal de rechter beslissen welk optiesysteem zal worden toegepast: ofwel dienen de betrokkenen te laten weten dat ze tot de groep willen behoren (opt-in), ofwel wordt ervan uitgegaan dat alle reizigers automatisch tot de groep behoren (opt-out).” Test-Aankoop vraagt alleszins de opt-out.

“De minimale vergoeding per niet-gepresteerd traject bedraagt 2,50 euro. Vermits een reiziger een heen- én een terugtraject maakt en er acht stakingsdagen zijn geweest, vraagt Test-Aankoop een schadevergoeding van 40 euro per gebruiker. Uitgaande van 350.000 reizigers met een treinabonnement, loopt de totaal gevraagde som op tot 14 miljoen euro”, zo klinkt het.

Test-Aankoop vraagt ook een vereenvoudiging van de procedure voor schadevergoedingen bij de NMBS.

Test Aankoop lanceerde eerder omwille van de verschillende spoorstakingen de website www.uhebtrechten.be . Daar schreven 44.000 mensen zich in om een schadevergoeding te eisen voor niet-geleverde diensten.

MEEST RECENT