© Shutterstock

Wie is er beter in Ikea-meubelen in elkaar zetten, mannen of vrouwen?

Het in elkaar zetten van Ikea-meubelen, het is een eeuwige twistappel in heel wat huishoudens en de aanleiding voor menig discussie. Maar wie kan dat nu het best, mannen of vrouwen? In 2008 liet Petra Hesser, hoofd van Ikea in Duitsland, nog optekenen dat volgens haar vrouwen beter zijn in het in elkaar zetten van de meubelen omdat ze beter de instructies lezen. Noorse psychologen beweren nu echter het tegendeel.

flb

De psychologen van de UiT The Arctic University of Norway lieten telkens veertig mannen en veertig vrouwen zo snel mogelijk een Ikea-stuk in elkaar zetten. En wat bleek, mannen waren gemiddeld een minuut sneller dan de vrouwen en ook het resultaat was accurater. Toch had Petra Hesser niet helemaal ongelijk, want vrouwen bleken inderdaad grondiger de instructies te lezen.

Om tot die resultaten te komen lieten de onderzoekers de helft van de groep een trolley in elkaar zetten zonder instructies en de andere helft met. De mannen waren een minuut sneller als er instructies voorhanden waren en vier minuten sneller zonder de instructies. Daaruit blijkt dat vrouwen dus wel degelijk voordeel halen uit het hebben van instructies.

Volgens de onderzoekers zouden de betere resultaten bij mannen te maken hebben met hun beter ruimtelijk inzicht. Al wordt daarover al jaren gediscussieerd in de wetenschap. Deze studie gepubliceerd in de krant 'Applied Cognitive Psychology' is dan volgens Research Digest ook te beperkt om als afdoend bewijs te gelden. "Dit onderzoek heeft niet het laatste woord in de discussie over de bekwaamheid van mannen en vrouwen om meubels in elkaar te zetten. Niet enkel kunnen we deze resultaten van deze kleine groep niet veralgemenen, bovendien spelen er ook andere factoren mee. Zo staan mannen er om bekend veel meer competitiedrang aan de dag te leggen dan vrouwen, dus misschien waren ze daardoor meer gemotiveerd."

NIET TE MISSEN