© Photo News

“Onderzoek gevolgen van dioxinecrisis opnieuw”

De federale Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Wetenschappelijk Comité (SciCom) van het Federaal Voedselagentschap willen dat er nieuw onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de dioxinecrisis uit 1999 voor de gezondheid. Dat valt te lezen in een gezamenlijk advies van de twee instanties, als reactie op een eerdere studie waarin de dioxinecrisis onder meer werd gelinkt aan kanker bij tienduizenden Vlamingen.

mtm

In april van dit jaar doken berichten op dat de dioxinecrisis veel zwaardere gevolgen had voor de volksgezondheid dan werd aangenomen. Er was sprake van 20.000 extra kankergevallen bij vrouwen, 22.000 extra diabetici en 24.000 mensen met een verhoogde bloeddruk. Hoogleraar Nik Van Larebeke (UGent en VUB) was haast zeker dat de dioxinecrisis de oorzaak was, al kon hij dat niet bewijzen. De federale ministers van Volksgezondheid en Landbouw vroegen daarop om een wetenschappelijk advies over de studie, dat zopas werd gepubliceerd.

De wetenschappers, die in het advies het artikel van Van Larebeke niet in vraag stellen, zien “geen solide wetenschappelijke basis” om de crisis te linken met de gezondheidseffecten. Er is onder meer sprake van “een veelheid van veronderstellingen die grotendeels niet te verifiëren zijn” en de suggestie van een “direct causaal verband tussen de lichaamsbelasting aan dioxines en het optreden van gezondheidsschade die in feite multifactorieel is”.

De instellingen sluiten evenwel niet uit dat dioxines gevaarlijk zijn en vragen om extra onderzoek. “De HGR en het SciCom wensen dat de gevolgen voor de gezondheid van de Belgische dioxinecrisis van 1999 opnieuw worden onderzocht aan de hand van de studies die rekening zouden houden met het mogelijke effect van dioxines aan zeer lage doses, zoals ook voorzien was voor andere hormoonverstorende stoffen.”

In tweede instantie dringen de wetenschappelijke instellingen ook aan op een globale evaluatie van gezondheidseffecten van dioxines. Daarbij willen ze complementair werken met EFSA, Het Europese voedselveiligheidsagentschap, dat aan een ontwerpadvies erover werkt.