© Photo: Tom Palmaers

© Karel hemerijckx

© gva

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Kwart van Antwerpenaars groeit op in armoede

Meer dan een kwart van de kinderen die vandaag in Antwerpen worden geboren, groeit op in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Dat cijfer is de voorbije jaren alleen maar gestegen. “Hallucinant en onrechtvaardig”, zegt socioloog Peter Raeymaeckers van de UAntwerpen. “Die kinderen slepen dat hun hele leven mee.”

Wim daeninck

In 2001 lag het aantal Antwerpse huishoudens dat kampte met kansarmoede op 16,3 procent. In 2011 was dat gestegen naar 24 procent. Een pak meer dan het Vlaamse gemiddelde (9,75 procent). Volgens de meest recente cijfers (2014) is hun aantal nu aangegroeid tot 26,4 procent. Alleen Boom doet slechter, met 32,6 procent. Dat blijkt uit het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting dat het onderzoekscentrum OASeS van de Universiteit Antwerpen donderdag voorstelde.

“Het zijn hallucinante cijfers”, zegt Peter Raeymaeckers, socioloog aan de Antwerpse universiteit. “Ondanks alle aandacht in de media en ondanks de vele maatregelen die vanuit het beleid al werden genomen, groeit kinderarmoede nog steeds aan. Het treft hen op het vlak van gezondheid, onderwijs en latere kansen op werk. Ze zien ook heel snel dat er wat mis is. En ze schamen zich daarvoor.”

OASeS, het onderzoekscentrum van de afdeling sociologie van de UA, pleit voor een brede aanpak op alle beleidsniveaus. “Het optrekken van het leefloon, dat nu ver onder de armoederisicogrens ligt, is een eerste vereiste. Maar dit is een taak van alle ministers. En op lokaal vlak moet er een netwerk ontstaan waarbij stad en OCMW samenwerken met en luisteren naar het middenveld, want daar zit de expertise.”

Vastgoed

Jobs in de regio