Provincie maakt plannen voor fietsostrade Mechelen-Zemst

archiefbeeld fietsostrade Antwerpen-Mechelen Foto: Patrick Hattori

Provincie maakt plannen voor fietsostrade Mechelen-Zemst

Print
Mechelen / Zemst - De provincie Antwerpen start met de opmaak van plannen voor de aanleg van een fietsostrade tussen het centraal station van Mechelen en Zemst. Een eerste gedeelte wil ze zelfs in 2018 al aanleggen. Het project is een belangrijke schakel in de toekomstige fietsostrade Antwerpen-Brussel.

Nu de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen-Nekkerspoel ondertussen enkele maanden in gebruik is, kijkt het Antwerpse provinciebestuur naar de toekomst. Na vijftien jaar was het huidige Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk aan actualisering toe. “Het legt nog meer de focus op veilig, vlot en aangenaam fietsen over lange afstanden”, stelt bevoegd gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

Een van de prioriteiten is het doortrekken van de huidige fietsostrade tot in Zemst, om daar de link te leggen met de toekomstige verbinding naar Brussel. “Dat doen wij in samenwerking met de collega’s van de provincie Vlaams-Brabant”, zegt Chris Brouwers, diensthoofd Mobiliteit bij de provincie Antwerpen.

De provincieraad moet de voorstellen vandaag goedkeuren, en die zijn voor de Mechelse regio ambitieus. “Het is onze bedoeling om nog deze bestuursperiode de plannen voor het traject tussen Mechelen-centraal en Zemst uit te tekenen. Sterker zelfs, in de loop van 2018 willen wij zelfs al starten met een gedeelte van de aanleg”, vertelt Luk Lemmens.

Niet het goedkoopste project

Uit vooronderzoeken is reeds gebleken dat het traject van zo’n 3,5 kilometer door Mechelen-Zuid niet het goedkoopste wordt. “In dat gebied liggen er heel wat sporen en ook de Zenne, allemaal hindernissen die we moeten nemen.  Het is een ingewikkeld kluwen waar wij boven of onder de bestaande infrastructuur door moeten gaan. Dat maakt het natuurlijk duur, dat weten wij nu al”, legt Chris Brouwers uit.

Toch lijkt niets de realisatie van het project in de weg te staan,  ook niet de kostprijs. “Bij de actualisering van ons fietsroutenetwerk hebben wij gekeken naar de hoeveelheid mensen die in de verschillende gebieden wonen en werken, de concentratie scholen en de aanwezigheid van bedrijventerreinen. Daaruit kwam de grote potentie van de Mechelse regio naar voor”, zegt gedeputeerde Lemmens.

Belangrijkste fietsostrade

Hij ziet er ook een logische vervolg in van de verbinding tussen Antwerpen en Mechelen-Nekkerspoel. “Het zou gek zijn mochten wij onze investeringen daar stoppen”, aldus Lemmens. Diensthoofd Chris Brouwers laat evenmin twijfel bestaan over het belang van het project. “De verbinding Mechelen-Brussel is de belangrijkste fietsostrade die we in Vlaanderen nog aanleggen, om zo Antwerpen en de hoofdstad te verbinden”, geeft hij aan.

Voor het gedeelte tussen de stations Nekkerspoel en Mechelen-centraal neemt de provincie de regie niet in handen. “Daar maakt de fietsverbinding deel uit van het project Mechelen in Beweging en trekt de Vlaamse overheid het project”, zegt Brouwers nog. 

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio