© DGW

© DGW

1 / 2

Antwerpse imam Taouil: “Vlaamse moslimexecutieve is nodig”

De Antwerpse imam Taouil neemt ontslag uit de algemene vergadering van de moslimexecutieve. Hij is de aanhoudende ruzies beu. Taouil pleit voor een Vlaamse moslimexecutieve.

Sacha Van Wiele

Taouil was al tien jaar lid van de algemene vergadering van de moslimexecutieve, waarvan zes jaar als voorzitter. De imam adviseerde en stemde zo mee de beslissingen. Hij stelt echter vast dat deze organisatie niet langer functioneert door de aanhoudende interne ruzies en verdeeldheid. Afgelopen jaar was er nog maar één vergadering. De voorzitter neemt eenzijdige beslissingen.

“Het heeft niet te maken met verschil in visie rond religie”, zegt Taouil. “Er is wel een groot verloop aan mensen. Nieuwe leden van de moslimexecutieve hebben weinig ervaring. Er zijn continu discussies over de reglementen en of er meer of minder bevoegdheden moeten worden gegeven aan de voorzitter. Ik stoor mij ook aan de vriendjespolitiek. Het gevolg is dat er soms islamleerkrachten worden aangesteld die geen Nederlands kunnen. Er is veel onderlinge ruzie tussen de leden van Brussel en Wallonië. Bovendien duren de vergaderingen soms acht uur omdat alles moet worden vertaald. In zo’n sfeer wil ik niet langer werken.”

Taouil benadrukt wel het grote belang van de moslimexecutieve voor de moslimgemeenschap.

Nu in het nieuws