Douane sceptisch over terreuraanpak: “Onverantwoorde blufpoker”

Foto: Photo News

Douane sceptisch over terreuraanpak: “Onverantwoorde blufpoker”

Print

Dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een grotere rol wil voor de douane in de strijd tegen terreur, valt niet bij iedereen in goede aarde. Vakbondsafgevaardigde Karin Van Hoffelen (ACOD) wijst op een nu al aanzienlijk gebrek aan middelen en noemt de uitspraken onverantwoorde blufpoker. Bij NUOD Financiën verwacht men extra personeel om andere controles niet te schaden en ziet men ook praktische problemen.

Van Overtveldt wil met een actieplan de Belgische douane - die politionele bevoegdheden heeft - onder andere meer de binnengrenzen laten controleren. Er zou ook zwaardere bewapening worden voorzien.

Volgens Karin Van Hoffelen (ACOD) zijn er verschillende problemen. Zo zou niet elke ambtenaar van bewakingsteams een kogelwerende vest hebben en hebben de jongere collega’s zelfs geen uniform. Er zou ook geen geld zijn voor de uitrusting van prioritaire voertuigen of voor persoonlijke ASTRID-posten voor elke ambtenaar. Ook is er volgens haar geen toegang tot seiningsdatabanken en buiten de werkuren ook niet tot nummerplaatgegevens, en is er geen specifieke opleiding voor het gebruik van een zwaar wapen. “In die optiek is de blufpoker van onze regering compleet onverantwoord”, stelt de Antwerpse déléguée.

François Goris (NUOD Financiën) vreest voor de andere taken van de douane. “Als ik hoor dat Frankrijk 1.000 douaniers wil aanwerven, dan moet men ook hier aanwerven om de andere essentiële taken niet te doen afnemen. Financiën (waartoe het douanepersoneel behoort, red.) verloor de laatste jaren een vijfde van haar mankracht.” Ook stelt hij dat gewapende teams inzetten niet zo evident is. “Ze moeten medisch geschikt zijn. Je kan niet zomaar iedereen wegplukken vanachter het bureau. Op zeer korte tijd is dat niet zo makkelijk aan te pakken.”

ACV’er Marc Nijs zegt dat de douane schromelijk onderbedeeld is qua middelen, al wil hij dat niet verbinden aan de aanpak van terreur. De secretaris vraagt zich verder af of van bewapening alle heil zou komen. Hij erkent tegelijkertijd wel dat er op het vlak van de uitrusting de laatste maanden bij Financiën wel een en ander aan het verbeteren is.