© VTM

België neemt nieuwe antiterreurmaatregelen: ‘Jihadisten die terugkeren naar België moeten meteen naar gevangenis’

Premier Charles Michel (MR) heeft vandaag in het parlement een reeks antiterreurmaatregelen aangekondigd. Een opvallende getuigenis van de premier: ‘Jihadisten die terugkeren naar ons land, zullen vanaf nu een plaatsje krijgen in de gevangenis.’ In totaal wordt er 400 miljoen euro extra vrijgemaakt op het budget van 2016 om de strijd tegen terreur te financieren.

mige

‘We gaan strijden op vier domeinen. Ten eerste gaan we haatboodschappen uitroeien. Daarnaast zullen we ons gaan focussen op individuen die als gevaarlijk bekend staan, we maken meer middelen vrij voor de veiligheidsdiensten en gaan op internationaal niveau optreden.

‘We stellen vast dat er steeds meer oproepen tot geweld en terrorisme plaatsvinden en dat is onaanvaardbaar. Dat moeten we nu stoppen. We gaan het wetgevend kader daarom versterken om haat- en terrorismepredikers te veroordelen en uit te wijzen. We zullen hier heel duidelijk in zijn: wij willen geen extremisten in ons land, voor haatpredikers is er geen plaats hier. Ze konden al onder huisarrest geplaatst worden en het land uitgezet worden, maar dat is niet genoeg. Vanaf nu gaan we ook de websites goed bekijken en hebben we een wetsvoorstel ingediend om dergelijke sites meteen af te sluiten. Daarnaast is de vrijheid van eredienst een grondwettelijk recht, maar gebedsplaatsen mogen daarom nog geen verspreidplaats zijn voor jihadisme. Dergelijke plaatsen gaan we ontmantelen. Er moet een duidelijke transparantie komen over de financiering van moskeeën, ook vanuit het buitenland. We gaan de opleiding van imams in België veel beter opvolgen.’

Gevangenis

Daarnaast gaan we alle middelen concentreren op iedereen die geïdentificeerd wordt als potentieel bedreigend. We gaan hen zo snel mogelijk opsporen. Daarvoor gaan we de nodige wetten voorzien zodat we de verkregen informatie ook beter naar andere politiediensten en andere landen kunnen verspreiden. We moeten eveneens beletten dat jongeren terugkeren naar ons land als ze niet Belg zijn. Jihadisten die terugkeren hebben een plaats in de gevangenis. Voor personen die terugkeren uit Syrië maar niet meteen gevaarlijk izjn kan er een enkelband voorzien worden als wijze van probatiemaatregel om radicalisering beter te controleren. Daarnaast gaan we ook alle identiteiten nog beter controleren op luchthavens en bij snelheidstreinen. En gaan we alle inspanningen mobiliseren om de illegale economie in dergelijke organisaties uit te roeien.’

Onderzoekstechnieken worden versoepeld

We gaan ook de veiligheidsdiensten versterken. Zo zal de strijd tegen wapenhandel nog veel sterker worden, en zal de wetgeving hieromtrent aangepast worden. We gaan ook de onderzoekstechnieken meer vrijheid geven. Zo zullen we de rechercheurs in het veld beter gaan ondersteunen. Concreet betekent dat dat huiszoekingen niet langer gebonden zijn aan bepaalde tijdsstippen. Ook van 21 uur tot 5 uur kan er vanaf nu een huiszoeking plaatsvinden. Daarnaast zullen prepaidkaarten voor GSM’s niet langer anoniem aangekocht kunnen worden.’

De maatregelen opgesomd:

1. Budget wordt opgetrokken.

2. De politiecontroles aan de grenzen worden versterkt.

3. Er worden 520 militairen ingezet om de veiligheid op te drijven.

4. Het Wetboek van Strafvordering wordt herzien. De inlichtingendiensten zullen kunnen beschikken over nieuwe technologieën, onder andere stemherkenning. De telefoontap wordt uitgebreid, onder meer voor onderzoek naar wapenhandel.

5. De voorlopige hechtenis voor daden van terrorisme zal worden verlengd van 24 naar 72 uur. Daarvoor wordt de Grondwet herzien.

6. Een wetswijziging zal het mogelijk moeten maken om 24 uur op 24 huiszoekingen te doen voor terroristische misdrijven. Nu kan dat niet tussen 21 uur en 5 uur.

7. Foreign fighters (lees: Syriëstrijders) zullen bij hun terugkeer naar België gevangen worden gezet.

8. Personen die geregistreed bij de dreigingsanalysediensten zullen een elektronische (enkel)band krijgen. Er wordt een ‘procedure op tegenspraak ingesteld om het dragen van de elektronische band op te leggen’.

9. Registratie van passagiers. België wacht het Europese project niet af en gaat een systematische controle uitvoeren op de registratie van alle passagiers in vliegtuigen en hogesnelheidstreinen.

10. Uitsluiting van haatpredikers. Alle predikers worden gescreend en iedereen die haat predikt wordt onder huisarrest geplaats, van zijn vrijheid beroofd of uitgewezen.

11. Niet-erkende cultplaatsen (gebedshuizen, moskeeën, kerken,...) die het jihadisme verspreiden worden ontmanteld.

12. Anonieme prepaidkaarten mogen niet meer worden verkocht.

13. Er komt een actieplan Molenbeek, met een repressie- en preventieluik.

14. Kandidaten voor gevoelige jobs zullen strenger worden gescreend.

15. Het netwerk van camera’s voor nummerplaatherkenning wordt uitgebreid.

16. Websites die haat prediken zullen worden afgesloten.

17. De wetten in verband met de noodtoestand worden geëvalueerd met het oog op een aanpassing. Er komt een mogelijkheid om tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen te nemen die de veiligheid van het publiek moeten verzekeren.

18. Deelname aan de internationale strijd tegen IS. Ons land neemt deel aan de militaire campagne tegen IS. Zo begeleidt het fregat Leopold I het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. En in een beurtrol met Nederland zullen Belgische vliegtuigen luchtaanvallen uitvoeren.

Fanatisme is een gif

‘Fanatisme is net als racisme een gif. Een gif dat verdeeldheid wil zaaien. Een gif dat vernietigd moet worden’, liet Charles Michel nog weten.

Michel toonde zich verbolgen en triest. ‘Door dood te zaaien, proberen terroristen onze waarden te vernietigen. Onze vrijheden om een concert of een voetbalmatch bij te wonen of gewoon te ontspannen op een terrasje’, zei hij.

Meer dan ooit moeten we ons scharen achter onze universele waarden, onderstreepte de eerste minister. ’Gelijkheid, scheiding tussen Kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en respect voor de ander. Het zijn en blijven onaantastbare fundamenten van onze democratie.’

’Vastberaden en meedogenloos wil de regering fanatisme en terrorisme bestrijden. Maar wel met respect voor de rechtstaat, de procedure op tegenspraak, het vermoeden van onschuld en het recht op verdediging. Dat is de eer van alle democraten.’

MEER OVER Aanslagen Parijs