Koning Filip reageert op aanslagen Parijs: ‘Diepe solidariteit voor getroffen volk’

Foto: Photo News

Koning Filip reageert op aanslagen Parijs: ‘Diepe solidariteit voor getroffen volk’

Print

Ook Koning Filip reageerde vandaag op de bloedige aanslagen in Parijs waarbij meer dan honderd mensen het leven lieten. ‘Ik heb dhr. François Hollande verzekerd van de diepe solidariteit van het Belgische volk met de Fransen.’

‘De gedachten van de Koning en de Koningin gaan naar de families en de naasten van alle slachtoffers, in het bijzonder naar deze van de twee Belgische slachtoffers. De Koning en de Koningin wensen veel moed aan alle personen die rechtstreeks door deze gruwelijke daden getroffen zijn en aan de betrokken zorg- en veiligheidsdiensten’, zo luidt de mededeling van het Koninklijk Paleis.