© BELGA

Peumans tikt Vlaamse regering op de vingers over 'Turteltaks'

De manier waarop de Vlaamse regering de vergroening van de verkeersbelasting en de stroomheffing door het parlement wil jagen, irriteert de parlementsvoorzitter. Dat schrijft hij in een e-mail die onze redactie kon inkijken.

Wim Winckelmans

De Vlaamse regering wil de vergroening van de verkeersbelasting invoeren via een reeks amendementen op het programmadecreet, een decreet dat de begroting voor volgend jaar begeleidt. Dergelijke amendementen worden doorgaans op een drafje door het parlement gejaagd, zonder ruimte voor debat.

Voor de energieheffing wil de regering hetzelfde doen, maar daar zijn er zelfs nog geen amendementen ingediend. Er wordt gevreesd dat de Vlaamse regering de amendementen maar pas op het laatste nippertje in de commissie wil droppen.

Mail

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) stoort zich mateloos aan die manier van werken en heeft zijn onvrede verwoord in een mail die gisternamiddag naar de fractieleiders is gestuurd. De vergroening van de verkeersbelasting is volgens hem ‘een te belangrijk thema om af te handelen via een amendement bij het programmadecreet’.

Hij wijst er ook op dat er tot nu toe geen ‘maatschappelijk debat’ over het thema is gevoerd, en dat de voorgestelde maatregelen niet zijn onderbouwd met studies. ‘Voor een dergelijk thema is het trouwens vanuit democratisch oogpunt aan te bevelen dat dit thema ruim aan bod kan komen in ons parlement.’

Maar strikt genomen houdt de verkeersbelasting wel verband met de begroting voor volgend jaar, dus is er strikt genomen geen vuiltje aan de lucht. Dat is wel anders met de stroomheffing. Daar is er geen verband met de begroting. De heffing moet dienen om de groenestroomput bij de netbeheerders en bedrijven weg te werken.

Peumans heeft aan Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) laten weten dat die heffing volgens hem niet thuishoort in het programmadecreet en maakt ‘een ernstig voorbehoud’, tegen het behoud van de amendementen. ‘Een normale parlementaire behandeling in commissie met mogelijkheid van hoorzittingen en debat is te verkiezen.’

MEER OVER Jan Peumans