Drie hoogtechnologische drones voor federale politie

Print

De federale politie wil drie hoogtechnologische drones kopen voor haar Speciale Eenheden en de wetenschappelijke en technische politie. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde bestek. De politie beschouwt de toestellen overigens als “staatsluchtvaarttuig”, waardoor ze buiten het bereik zouden vallen van een wetsvoorstel in voorbereiding over afstandsbestuurde luchtvaarttuigen. Het Oostendse bedrijf Clemaco lijkt alvast kandidaat om de opdracht binnen te halen.

Eind juni maakte de federale regering bekend 40 miljoen euro vrij te maken voor de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Daarbij was ook sprake van een drone voor de Brusselse federale gerechtelijke politie.

Uit een recentelijk gepubliceerde aanbesteding blijkt dat de federale politie naar schatting drie op afstand bestuurbare luchtvaarttuigen wil kopen. De Speciale Eenheden zouden zo’n twee toestellen ter beschikking krijgen voor “steunopdrachten (covert operations) aan de gerechtelijke onderzoeken in het kader van zware criminaliteit”. De toestellen moeten “in de meest diverse weersomstandigheden” kunnen opereren en “zo stil mogelijk” zijn voor “observatieopdrachten, zowel in ruraal als stedelijk gebied”, dit op basis van gps-navigatie. Ook moeten ze camera’s kunnen dragen voor ‘s nachts en overdag, voor beelden van ver en dichtbij. De gegevens moeten versleuteld en in real-time kunnen worden doorgestuurd naar de drone-operator in de buurt. Daarbij kan een first-person-viewbril worden ingezet.

Een derde drone is bedoeld voor de technische en wetenschappelijke politie. De opdracht over de drones omvat ook een opleiding voor de piloten en onderhoud van de toestellen.

Volgens de politie zullen de tuigen door het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) “beschouwd worden als staatsluchtvaartuigen en vallen ze daarom buiten de omschrijving van het Koninklijk Besluit dat voor RPA’s (op afstand bestuurde luchtvaarttuigen, red.) in voorbereiding is”. De politie heeft naar eigen zeggen “de intentie om deze wetgeving naar de geest te volgen teneinde professioneel en verantwoord te opereren in het Belgische luchtruim”.

Clemaco, een leverancier van verschillende veiligheidsdiensten en veiligheidsmateriaal, was aanwezig op een informatieverzameling en lijkt dus geïnteresseerd om mee te dingen naar de overheidsopdracht.

MEEST RECENT