Gazet van Antwerpen ging op zoek naar het Grootste Clubhart van de regio. U kon meestemmen voor de man of vrouw met de grootste inzet voor zijn of haar lokale sportclub. De verkiezing ging gepaard met een reeks bijlages in Gazet van Antwerpen over sport in uw buurt. Volg het hele project ook via deze pagina: www.gva.be/dossierclubhart.

Hoeveel sportclubs en sportievelingen telt uw gemeente?

Foto: gva

Hoeveel sportclubs en sportievelingen telt uw gemeente?

Print
Ongeveer een vierde (om en bij de 25 procent) van de inwoners van de provincie Antwerpen en het Waasland is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportclub. Dat blijkt uit cijfergegevens van de Vlaamse sportinstantie Bloso, die uw krant ter beschikking kreeg. Veruit de sportiefste gemeenten zijn Meerhout in de Kempen en Hove en Edegem ten zuiden van Antwerpen. Antwerpen, Balen en Niel doen het dan weer heel wat minder, ten minste wat betreft het aantal aangesloten leden in sportclubs ten opzichte van het aantal inwoners.

Hoe sportief is uw gemeente? Ontdek het via onze interactieve kaart!

Vlaanderen telt maar liefst 23.516 sportclubs die erkend en gesubsidieerd worden, met bijna een half miljoen aangesloten leden, zo blijkt uit de cijfers van Bloso (het toekomstige Sport Vlaanderen) . Daarvan bevinden er zich 5.948 (ongeveer een vierde) op Antwerps grondgebied. Alleen al in de stad Antwerpen bevinden er zich meer dan 1.000 sportclubs, met bijna 80.000 aangesloten leden.

De stad Antwerpen is dan ook veruit de koploper in het hele gebied van de provincie en de Dender- en Waasstreek als het aankomt op aantal sportclubs en aantal aangesloten leden. Na Antwerpen (1.091 sportclubs met 78.929 leden) volgen Aalst (345 sportclubs, 15.320 leden), Sint-Niklaas (335 sportclubs, 16.306 leden), Mechelen (328 sportclubs, 19.912 leden) en Beveren (244 sportclubs, 12.202 leden).

Om een beeld te krijgen van het percentage Antwerpenaren dat aan sport doet in clubverband, plaatsen we het aantal aangesloten leden tegenover het bevolkingsaantal. De stad Antwerpen telt iets meer dan een half miljoen inwoners. 80.000 leden op 500.000 inwoners geeft een percentage van 15% sportieve inwoners. Daaruit kunnen we niet helemaal correct concluderen dat 15% van de inwoners van de stad sport beoefent in clubverband. Immers, Antwerpenaren kunnen bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een club buiten de stad en omgekeerd kunnen mensen uit de rand zich uiteraard ook aansluiten bij een club binnen de stad, maar het geeft toch op zijn minst een idee.

Ook de gemeenten Balen (15,5%), Niel (15,7%), Boom (17,2%), Vorselaar (17,8%), Aalst (18,6%), Berlare (19%) en Lokeren (19,3%) komen uit onder de 20 procent inwoners die sporten in clubverband.

Daartegenover staan een aantal gemeenten waarvan bijna de helft van de inwoners lijkt aangesloten te zijn bij een of andere sportclub. Veruit het best scoren de gemeenten Hove (een gemeente met 8.198 inwoners en 207 sportclubs met 3.877 leden), Meerhout en Edegem. Deze gemeenten tellen ongeveer 47 procent sportieve inwoners. Daarna volgen Dessel (42,1%), Westerlo (41,3%) en Lille (41%).

Hoe sportief is uw gemeente? Klik op uw gemeente op onze interactieve kaart en ontdek het! Bekijk ook de tabellen onder de kaart

Het aantal leden in sportclubs per gemeente (scroll om uw gemeente te vinden):

Het aantal sportclubs per gemeente:

Lees maandag in Gazet van Antwerpen de bijlage van 12 pagina's "Het Grootste Clubhart', over sport in onze regio

Hebt u nog niemand genomineerd voor het Grootste Clubhart? Surf dan naar www.gva.be/clubhart en nomineer iemand die het echt verdient.