Gemeente geeft groen licht voor bouw mega-varkensstal

Aan het kapelletje van Kleinrees werd geprotesteerd tegen de komst van de mega-varkensstal. Foto: Paul Keyenberg

Gemeente geeft groen licht voor bouw mega-varkensstal

Kasterlee - De gemeente Kasterlee adviseert positief voor de bouw van een varkensstal van 120 op 60 meter aan Kleinrees. Het bouwdossier was nogal omstreden en er werden 300 bezwaarschriften ingediend. De provincie moet nu definitief de knoop doorhakken over de aanvraag.

Het gaat om een zogenaamde klasse 1-vergunning,  die door de deputatie van de provincie Antwerpen wordt verleend of geweigerd. Het advies van de gemeente Kasterlee wordt nu samen met een reeks andere adviezen afgewogen. 

Hoewel het college van burgemeester en schepenen slechts een advies moet verlenen, werd het dossier de voorbije weken zeer grondig voorbereid, meldt de gemeente in een persbericht. "Niet alleen werden de bezwaarschriften gelezen en werd de regelgeving verder bestudeerd. Er werd ook geluisterd naar de zorgen en de bekommernissen van de omwonenden die zich verenigd hebben in een actiecomité."

"De nabij gelegen  woningen liggen ofwel in agrarisch gebied of in woongebied met landelijk karakter", aldus nog burgemeester Ward Kennes. "De milieuwetgeving zegt daarover expliciet dat in dit geval de afstandsregels die gelden tegenover woongebied of recreatiegebied niet van toepassing zijn. Het gemeentebestuur begrijpt dat vele bewoners van Kleinrees het daar moeilijk mee hebben, maar het moet zijn adviesfunctie wel uitoefenen met respect voor het wettelijk kader."

Er wordt een milieuvergunning gevraagd voor een emissiearme stal waarvan alle lucht die het bedrijf verlaat, passeert via biofilters die de uitstoot van geur en stof sterk reduceren. Het is op basis van deze elementen dat tot een positief advies werd beslist, met als bijkomende punten dat er milieugerelateerde maatregelen worden opgelegd en dat ook een energieaudit wordt uitgevoerd.

 

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio