© Photo News

Bisschoppen roepen op tot rechtvaardig en bindend klimaatverdrag

De Associatie van Continentale Bisschoppenconferenties heeft in Vaticaanstad een oproep gelanceerd tot de onderhandelaars van de klimaattop in Parijs. De vertegenwoordigers van de katholieke Kerk op de vijf continenten schuiven tien beleidsvoorstellen naar voren en doen een oproep om te werken aan de goedkeuring van een “rechtvaardig, wettelijk bindend en echt transformerend klimaatverdrag”.

De associatie, die de kardinalen, patriarchen en bisschoppen van de continentale bisschoppenconferenties groepeert, verwijst naar de recente ‘groene’ encycliek “Laudato Si” van paus Franciscus. Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, dat aan iedereen toebehoort en bestemd is voor allen. Het leefmilieu is een collectief goed, het patrimonium van de mensheid en de verantwoordelijkheid van eenieder, aldus de uitgangspunten.

De associatie richtte maandag een algemene oproep tot de COP21-deelnemers om een internationaal akkoord tot stand te brengen om de “globale klimaatopwarming binnen die parameters te houden die de wetenschap vandaag vooropstelt, om catastrofale klimaatgevolgen te voorkomen, vooral voor de armsten en de meest kwetsbare gemeenschappen”. De noodzaak om samen te werken in een gezamenlijke inspanning is imperatief, klinkt het.

Bij de beleidsvoorstellen valt de oproep op om op termijn gefaseerd afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. In punt 4 beveelt de associatie aan “de globale temperatuurstijging sterk te beperken en een doel te stellen voor volledige decarbonisatie tegen half deze eeuw”.

Nu in het nieuws