© BELGA

Vandeurzen belooft globaal mantelzorgplan in 2016

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil in 2016 op de proppen komen met een “globaal mantelzorgplan”. Dat staat te lezen in zijn beleidsbrief Welzijn. Het globale plan moet inspelen op de vragen en onzekerheden van mantelzorgers.

Honderdduizenden Vlamingen staan (mee) in voor de zorg voor een chronisch zieke of een zorgbehoevende uit hun directe omgeving. Maar die mantelzorgers botsen daarbij al eens op hindernissen of knelpunten. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële zorgen, vragen rond psychosociale ondersteuning en rond sociale bescherming.

Recent nog kwam de stichting ‘Kom op tegen Kanker’ met 14 aanbevelingen voor de ondersteuning van mantelzorgers. Eén van de aanbevelingen was om de termijnen van de verlofregelingen voor beroepsactieve mantelzorgers uit te breiden in de tijd. Mantelzorgers zouden die verlofregelingen ook flexibeler moeten kunnen opnemen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al langer plannen om de bekommernissen van de mantelzorgers in kaart te brengen. Hij verwacht op korte termijn de resultaten van een aantal studies. Dit najaar nog worden de resultaten verwacht van een verkennende studie naar jonge mantelzorgers in Vlaanderen. Daarnaast is het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin al langer bezig met een onderzoek rond ‘Duurzame mantelzorg in Vlaanderen’. Daarbij zijn 4.000 geregistreerde mantelzorgers bevraagd. “Het eindrapport verwachten we in de eerste helft van 2016”, staat in de beleidsbrief.

“Een stuurgroep, geadviseerd door experten zal de beleidsaanbevelingen uit beide studies verwerken in een globaal mantelzorgplan dat focust op de maatschappelijke erkenning, waardering en ondersteuning van mantelzorgers, de positie van de mantelzorger binnen de zorg en de specifieke situatie van de jonge mantelzorger”, luidt het nog.

Nu in het nieuws