Brieven in jeugdhulp voortaan opgesteld in taal die kinderen en jongeren begrijpen

De brieven die vanuit de jeugdhulpverlening verstuurd worden naar kinderen en jongeren, zullen in de toekomst begrijpelijker worden. “Alleen wanneer we spreken op maat van het kind, de jongere en hun ouders kan echt vertrouwen in de jeugdhulp er zijn”, stelt het agentschap Jongerenwelzijn. De aangepaste brieven zijn maar één van de vele bijsturingen aan het systeem van de integrale jeugdhulp.

mtm

Enkele maanden geleden beloofde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) een bijsturing van de integrale jeugdhulp. Die integrale jeugdhulp moest de versplinterde sector van de jeugdhulp in Vlaanderen stroomlijnen, zorgen voor een betere toegankelijkheid en meer continuïteit. Maar uit een reeks hoorzittingen in het Vlaams Parlement bleek al dat er op het werkveld een pak vragen en opmerkingen waren over de uitvoering van het nieuwe systeem. Zo was er niet alleen kritiek op het aanbod, maar ook en vooral op de administratieve rompslomp.

In zijn laatste intersectorale nieuwsbrief - getiteld ‘Vertrouwen, versterken, vereenvoudigen’ - zet het agentschap Jongerenwelzijn alle geplande bijsturingen voor de korte termijn op een rijtje. Zo is er de geplande uitbreiding van het aanbod, gaande van extra mobiel aanbod voor jonge kinderen tot extra crisishulp en bijkomende plaatsen in de gesloten opvangcentra.

Tegen uiterlijk februari 2016 wil men ook een project rond complexe hulpvragen lanceren. Het gaat dan om projecten waarbij Jongerenwelzijn samenwerkt met de sectoren geestelijke gezondheidszorg en personen met een handicap. Kinderen/jongeren in die doelgroep kunnen op die manier een geïndividualiseerd aanbod krijgen. Daarvoor is per jongere 75.000 euro per jaar gedurende maximaal 7 jaar (bovenop de reguliere hulpverlening) voorzien.

Ook de roep om vereenvoudiging krijgt een antwoord. Zo zullen de brieven aan kinderen en jongeren in de jeugdhulp vanaf 2016 aangepast zijn. Lees: ze zullen opgesteld worden in een taal die het kind/de jongere beter begrijpt. Verder zal het veelbesproken A-document, waarmee elke hulpverlener niet-rechtstreeks jeugdhulp kan aanvragen, vereenvoudigd worden. En ook de behandeling van dossiers die worden aangeleverd door gespecialiseerde teams (de multidisciplinaire teams) wordt versneld en vereenvoudigd.

Nu in het nieuws