“De bevolking betrekken bij het beleid: de ultieme vorm van democratie? Of gaat het om ministers die geen beslissingen durven te nemen?”

Jacqueline Galant. Foto: BELGA

“De bevolking betrekken bij het beleid: de ultieme vorm van democratie? Of gaat het om ministers die geen beslissingen durven te nemen?”

Print

In een week tijd vragen twee ministers de bevolking om raad. Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, wil de ouders betrekken bij de hervorming van het middelbaar onderwijs. Jacqueline Galant, federaal minister voor Mobiliteit, roept de hulp van de burgers in om ons verkeer veiliger te maken. De ultieme vorm van democratie? Of gaat het om ministers die geen beslissingen durven te nemen?

Jacqueline Galant gaf in de brief waarin ze de oproep deed, openlijk toe dat de overheid gefaald heeft. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft steken op ruim 700 en de minister weet niet hoe ze dat getal nog naar beneden kan krijgen. “Ik ben minister, geen tovenaar”, liet ze in het begin van de week weten. De dagen nadien nam ze enigszins afstand van haar radeloosheid en verpakte ze haar initiatief als een vorm van inspraak.

Ook Hilde Crevits vraagt inspraak. Ze gelooft in burgerparticipatie, zegt ze, maar uiteraard moeten de regering en het parlement de beslissingen nemen die nodig zijn, voegt ze daaraan toe.

Het is natuurlijk een goede zaak om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Hun stem moet worden gehoord, net als die van leerkrachten, schooldirecties, leerlingen, bedrijfsleiders en experts allerhande. Een onderwijshervorming heeft meer kans op slagen als ze door zo veel mogelijk mensen gedragen wordt, dus ook door de ouders. Al mag zo’n inspraakronde niet tot nog meer uitstel leiden. Over de hervorming van het middelbaar onderwijs is al oeverloos gedebatteerd en voor de concrete invulling ervan moeten nog enkele heikele knopen worden doorgehakt. Blijven uitstellen is een verleidelijke tactiek, maar die is nu echt niet meer wenselijk. Het onderwijs moet weten waar het aan toe is. Na haar consultaties is het aan de minister om met bekwame spoed knopen door te hakken.

De oproep van minister Galant is van een andere soort. Het gaat hier niet om het opbouwen van een draagvlak, het is een kwestie van durf. De grootste oorzaken van dodelijke ongevallen zijn overmatig alcoholgebruik en overdreven snelheid. Maatregelen om beide aan banden te leggen, zijn niet populair maar wel noodzakelijk als je niet elk jaar 700 verkeersdoden wilt betreuren. Als je als minister vaststelt dat we er niet komen met meer alcoholcontroles, meer trajectcontroles, investeringen in de infrastructuur, de invoering van zone 30 rond scholen en grootse mediacampagnes, dan moet je niet aan je bevolking vragen wat te doen, maar verder gaan. Geen enkele partij heeft tot nu toe een beslissing durven te nemen over een rijbewijs met punten of een verplicht alcoholslot. De geraadpleegde burgers zullen dergelijke maatregelen ook niet snel voorstellen, maar als uit studies en vergelijkingen met het buitenland blijkt dat zulke onpopulaire maatregelen efficiënt zijn, moet een minister ze gewoon durven te nemen.

Uiteraard zijn we blij met ministers die de bevolking willen betrekken bij hun beleid, maar laat de bevraging van de burger alsjeblieft geen excuus zijn om beslissingen eindeloos uit te stellen, of erger nog, ze niet te nemen.

.

Nu in het nieuws