© AFP

Vluchtelingencrisis: honderdduizend extra opvangplaatsen langs Balkanroute

De landen langs de zogenaamde Balkanroute hebben afgesproken om 100.000 extra opvangplaatsen te creëren om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verklaard na afloop van een minitop tussen de EU en leiders van Balkanlanden. De helft van de opvangplaatsen zal in Griekenland gerealiseerd worden.

Momenteel proberen dagelijks duizenden kandidaat-vluchtelingen via de Balkan toegang tot de Europese Unie te krijgen, en dan vooral Duitsland en Oostenrijk binnen te raken. Tien EU-landen waren daarom in Brussel bijeengekomen om samen met de niet-EU-lidstaten Macedonië, Servië en Albanië afspraken te maken waarmee die vluchtelingenstroom onder controle moet worden gehouden.

De deelnemers aan de top verbonden zich ertoe om de migranten onderdak aan te bieden en te registreren. Griekenland zal, onder meer met de hulp van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR, 50.000 nieuwe opvangplaatsen voor vluchtelingen creëren, waarvan 30.000 tegen het eind van jaar. Over de volledige Balkanroute zullen er in totaal 100.000 plaatsen bijkomen.

Voorts werd overeengekomen dat Slovenië, waar zondag nog 15.000 migranten aankwamen vanuit buurland Kroatië, binnen de week vierhonderd extra grenswachters zal ontvangen. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex krijgt daarnaast de opdracht om de grenzen tussen Griekenland, Macedonië, Albanië en Servië beter af te schermen. “We moeten het grensbeheer garanderen”, aldus Juncker.

Tot slot kwamen de leiders van de EU-landen overeen om bij de aanpak van de vluchtelingencrisis af te zien van eenzijdige beslissingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor andere landen. “Het beleid waarbij mensen naar de buurlanden worden doorgeschoven, moet worden beëindigd”, zei Juncker.