Franstalige meerderheid vraagt maandag ontslag burgemeester Linkebeek

Print

Eric De Bruycker. Foto: Geertje De Waegeneer

De Franstalige meerderheid in faciliteitengemeente Linkebeek heeft voor maandag 26 oktober een bijzondere gemeenteraad bijeengeroepen. Het enige agendapunt: ‘een verzoek tot ontslag van burgemeester Eric De Bruycker’.

De Bruycker behoort tot de Vlaamse oppositielijst Prolink en legde op 5 oktober de eed af als burgemeester nadat hij door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) in die functie benoemd was. Dat was tegen de zin van de Franstalige meerderheid.

‘De Franstalige meerderheid wil met deze stemming duidelijk maken dat we absoluut niet met De Bruycker willen samenwerken’, zegt Damien Thiéry (MR), die waarnemend burgemeester van Linkebeek was. ‘Hij is vooreerst iemand uit de minderheidsfractie en ten tweede heeft hij tot nog toe duidelijk aangetoond dat hij absoluut onbekwaam is om de functie van burgemeester waar te nemen.’

De opeenvolgende Vlaamse regeringen weigerden Thiéry tot burgemeester te benoemen vanwege overtredingen van de taalwetgeving.

Samenwerking

Vraag is hoe De Bruycker op het verzoek tot ontslag zal reageren. De fractieleider van Prolink heeft in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat hij ontslag zou nemen als burgemeester wanneer een samenwerking met de Franstalige meerderheid onmogelijk lijkt. Tijdens de woelige gemeenteraad van 5 oktober, de dag van zijn eedaflegging, gaf hij zich enkele weken de tijd.

In de praktijk moet De Bruycker op post blijven als ontslagnemend burgemeester tot zijn opvolger is aangewezen, ook al is dat tegen zijn zin. Hooguit kan De Bruycker zich ziek laten verklaren.

.

Nu in het nieuws