‘Gezondheidsapps moeten aan banden gelegd worden’

De populaire app Optimize Me. Foto: rr

Fit & Gezond

‘Gezondheidsapps moeten aan banden gelegd worden’

Print

Test-Aankoop eist een betere bescherming van ‘quantified self’ gegevens, data die via gezondheidsapps worden verkregen en de eigenschappen en het profiel van de gebruiker evalueren.

De verbruikersorganisatie vraagt de Privacycommissie om deze problematiek snel aan te pakken. Test-Aankoop dringt daarnaast aan bij de Europese Commissie, Parlement en Raad, die momenteel onderhandelen over nieuwe regels inzake gegevensbescherming, om eindelijk te zorgen voor een sluitende bescherming van persoonlijke gegevens.

Door de vele nieuwe technologieën heeft het aantal mobiele gezondheidheidsapps en -toestellen die helpen de eigen fysiologische kenmerken te meten (‘quantified self’) een hoge vlucht genomen. 'Dankzij stappentellers, bloeddrukmeters, toestellen die de slaap of hartslag meten, kan de gebruiker verschillende facetten van zijn levensstijl in kaart brengen, evalueren en vergelijken met anderen. Maar door je gezondheid te meten, worden ook een heleboel gevoelige gegevens gegenereerd. Wat gebeurt daarmee? Waar worden ze bewaard? En wie heeft daar allemaal toegang toe?', schetst Test-Aankoop die uitdagingen voor de bescherming van de privacy.

In België is het gebruik van gezondheidsgegevens in principe verboden, tenzij de betrokken persoon zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. Toch is het statuut van de gegevens die via apps en andere meettoestellen worden verzameld onzeker, want mogelijk te kwalificeren als gegevens over het 'welzijn' en niet over de 'gezondheid'. Test-Aankoop wil dat de Privacycommissie zich snel over de problematiek buigt.

Test-Aankoop dringt er bij de Europese Commissie, Raad en Parlement op aan om 'duidelijke regels' op te stellen die consumenten toelaten een duidelijk zicht te hebben op de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt. Zo dient profilering van kwetsbare consumenten (zoals kinderen) verboden te worden. 'De consument moet ook baas blijven over zijn eigen gegevens en deze op elk moment kunnen consulteren, aanpassen of verwijderen. De teksten die nu op tafel liggen garanderen dit vooralsnog niet', stelt Test-Aankoop.

NIET TE MISSEN