Fouad Belkacem: "Ik ben niet de grote boeman"

Print

Fouad Belkacem. Foto: BELGA

Voor het Antwerpse hof van beroep is de tweede dag begonnen van het terrorismeproces van Sharia4Belgium.

De burgerlijke partijen hebben hun vorderingen uiteengezet. De advocaat van de moeder van Brian De Mulder vroeg het hof van beroep om haar leed te erkennen. In eerste aanleg was haar vordering nog ongegrond verklaard, omdat haar zoon vrijwillig naar Syrië was vertrokken.

“Het gaat ons echter om de periode voor zijn vertrek. Ze was er drie jaar lang getuige van hoe haar tienerzoon almaar meer in de greep van Sharia4Belgium raakte. Ze zag hem veranderen, zag hem radicaliseren en heeft er alles aan gedaan om hem uit de klauwen van die organisatie te houden. Ze verhuisde zelfs 90 kilometer verder, maar tevergeefs”, pleitte meester Axel De Schampheleire. Hij vroeg het hof om het leed van zijn cliënte te erkennen en vorderde een schadevergoeding van één euro provisioneel.

De politiezone Brussel-West eiste ruim 200.000 euro schadevergoeding voor de vernielingen die aan het politiekantoor van Sint-Jans-Molenbeek werden aangericht na het nikab-incident en voor de agenten die toen gewond waren geraakt.

Bontinck

Voor de Bontincks werd de bevestiging gevraagd van de schadevergoedingen die in eerste aanleg werden toegekend, namelijk één euro provisioneel voor vader Dimitri en 5.000 euro provisioneel voor zoon Jejoen.

Vorige week had het openbaar ministerie al zijn vordering uiteen gezet. Het eiste vijftien jaar cel en 60.000 euro boete voor Fouad Belkacem, Houssien E. en Said M., die leidinggevende rollen hadden vervuld binnen Sharia4Belgium. Voor Mohamed E.Y., die alleen maar aan de activiteiten had deelgenomen, werd zes jaar cel en 15.000 euro gevorderd.

Ook de verdediging van Fouad Belkacem had vorige week al het woord gekregen. Zijn advocaten menen dat het hof van beroep zich onbevoegd moet verklaren of hun cliënt moet vrijspreken. Het was volgens hen nooit zijn bedoeling om met zijn lezingen jongeren aan te zetten van naar Syrië te gaan of om hen aan te zetten tot het plegen van terroristische misdrijven.

“Wilde bevolking gaan helpen”

De advocaat van Mohamed E.Y. uit Vilvoorde heeft voor het hof van beroep de vrijspraak gepleit. Zijn cliënt was alleen maar naar Syrië vertrokken omdat hij getroffen was door de gruwelijke oorlogsbeelden en er de bevolking wilde gaan helpen, aangezien het Westen niets ondernam. "De 'hidden agenda', het oprichten van het kalifaat, interesseerde hem niet", stelde meester Dimitri de Béco.

Mohamed E.Y. had volgens zijn advocaat geen banden met Sharia4Belgium. Hij had Fouad Belkacem nooit ontmoet, was nooit in het hoofdkwartier aan de Dambruggestraat in Antwerpen geweest en had ook nooit de lessen en de trainingen gevolgd. Zijn beweegreden om in januari 2013 naar Syrië te vertrekken, was dus puur humanitair. Hij was samen met een vriend vertrokken, die wél lid was van Sharia4Belgium en die de nodige contacten had.

"Maar met wat hij toen wist, kunt u hem niet veroordelen voor het wetens en willens deel uitmaken van een terroristische groep. Dat was nooit zijn bedoeling", aldus de Béco. Moest het hof hem toch schuldig achten, dan pleitte hij voor een werkstraf.

Gesneuveld?

De advocaten van Houssien E. uit Vilvoorde beslisten woensdag alsnog om verstek te laten gaan, omdat het hof niet meteen op hun vraag wilde ingaan om het aandeel van hun cliënt af te splitsen. Houssien E. is volgens hen gesneuveld in Syrië, maar ze kunnen dat niet echt bewijzen.

"Wij kunnen geen overlijdensakte voorleggen, maar er zitten in het dossier foto's waaruit blijkt dat hij werd doodgeschoten en er is ook de verklaring van Jejoen Bontinck, die dat bevestigt", pleitte advocaat Walter Damen.

De familie van Houssien E. is een procedure voor de burgerlijke rechtbank in Brussel gestart om hem dood te laten verklaren. De verdediging vroeg het hof om in afwachting daarvan zijn aandeel af te splitsen, maar het hof besliste om de hele kwestie bij de grond van de zaak te voegen. Zijn advocaten beslisten daarop om verstek te laten gaan.

Dadelijk worden de aanwezige beklaagden, Fouad Belkacem en Mohammed E.Y., nog ondervraagd door de voorzitter, waarna de zaak in beraad wordt genomen

Het proces gaat zoals steeds met verscherpte veiligheidsmaatregelen gepaard. Het hof van beroep is afgesloten met dranghekken, de politie is in groten getale aanwezig en iedereen moet langs de metaaldetector passeren.

Belkacem: "Ik ben niet de grote boeman"

Na de pleidooien van de burgerlijke partijen en de verdediging heeft voorzitter Johan Jacques de twee aanwezige beklaagden verhoord. Fouad Belkacem distantieerde zich daarin van de jongeren die hem aanduidden als reden voor hun vertrek naar Syrië. "Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Zeggen dat ik de grote boeman ben, vind ik te kort door de bocht. Ik heb er nooit aan gedacht om een uitzendkantoor voor Syriëstrijders te worden."

Wat hij wél wilde, was moslims een stem geven. Hij keek daarvoor naar ISLAM4UK, een Britse moslimorganisatie onder leiding van Anjem Choudary. "We hebben die stijl gekopieerd, want in Groot-Brittannië bleek die efficiënt. Daar werd wel geluisterd naar de moslims. We wilden via provocatie aandacht vragen voor de dieper liggende problemen in onze maatschappij. Achteraf bekeken, was dat misschien wel een beetje naïef."

Hij ontkende dat hij jongeren geradicaliseerd had en dat hij hen had aangezet tot de gewapende jihad. "Ik vind het schandalig dat er over die jongeren wordt gesproken als een kudde schapen of randdebielen die door een grote boeman met een afstandsbediening werden gedirigeerd. Daar zaten intelligente jongens tussen, die hun eigen keuzes hebben gemaakt. Toen de eersten vertrokken, zat ik al drie maanden in de cel. Hoe kan ik daarvoor verantwoordelijk worden gehouden?"

Toen de voorzitter hem vroeg hoe hij nu terug kijkt op alles, antwoordde hij: "Als ik op voorhand wist dat het zo'n proporties zou aannemen, dan had ik die houding nooit aangenomen." Belkacem zit intussen al 3,5 jaar in voorhechtenis. Zijn vierde kind wordt wellicht deze week nog geboren. "Ik hoor hier vaak spreken over het leed van de families van de Syriëstrijders, maar ook mijn familie lijdt door wat er over mij allemaal gezegd en geschreven wordt. Alleen is hun leed blijkbaar minder belangrijk."

Ook Mohamed E.Y werd nog door de voorzitter aan de tand gevoeld. Hij bleef erbij dat hij enkel om humanitaire redenen naar Syrië was vertrokken. "Ik kreeg een emotionele schok bij het zien van de beelden van wat de lokale bevolking allemaal werd aangedaan. Ik wilde gaan helpen en dat is het enige wat ik gedaan heb. Ik heb geen geweld gepleegd. Toen mijn hulp niet meer nodig was, ben ik terug gekeerd."

Het hof heeft de zaak in beraad genomen en zal proberen om op 16 december uitspraak te doen.

yer', 'wid': '_1467261', 'uiconf_id': '21813201', 'flashvars': { 'doubleClick': { 'plugin': true, 'adTagUrl': prerollUrl }, 'vast' : { 'plugin' : true, 'postrollUrl' : prerollUrl.replace('preroll', 'postroll'), 'loadAdsOnPlay' : true }, 'adsOnReplay': true }, 'cache_st': '1406844808', 'entry_id' : '0_l9tm6zxv' });
Nu in het nieuws