© WH

Groen doet een oproep aan Ringland, de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal en andere organisaties uit het middenveld om zich te verenigen.

Vandaag publiceert Gazet van Antwerpen een interview met Wouter Van Besien. De voormalige voorzitter van Groen, die er vorig jaar voor koos om zich helemaal op Antwerpen te concentreren, zag begin deze week met grote tevredenheid hoe zijn partij in een lokale peiling haar score in de stad verdubbelde tot 16 procent. Later deze week volgden nog twee nationale peilingen. Daarin blijft Groen hangen rond de inmiddels vertrouwde 10 procent.

Is er in Antwerpen dan sprake van een Van Besien-effect? Dat zou kunnen, want dit stedelijk boegbeeld heeft een heel andere stijl dan zijn voorganger Meyrem Almaci, die nu de partij leidt. Maar waarschijnlijker is dat Oosterweel en de overkapping van de Ring er voor iets tussen zitten. Daarop hebben Groen en Van Besien zich de voorbije maanden sterk geprofileerd. En in het gepolariseerde Antwerpen levert dat stemmen op, zo blijkt.

Van Besien zegt in het interview enkele rake dingen. Zo verdenkt hij de Vlaamse regering ervan dat ze een aantal snelle maatregelen om de Antwerpse mobiliteit op te lossen bewust laat liggen om haar pleidooi voor het BAM-tracé kracht bij te zetten. Dat is een zware beschuldiging. Want als dat zo zou zijn, dan is er sprake van schuldig verzuim. Wat ons betreft, verdient de regering het voordeel van de twijfel. Na de uitspraak van de Raad van State over Oosterweel, in het najaar van volgend jaar, zal daarover snel meer duidelijkheid komen.

Van Besien zegt nog meer. Zo sluit hij een progressief kartel met de sp.a in 2018 niet uit, maar hij stelt wel voorwaarden. Zo’n kartel moet volgens hem los staan van de nationale politiek, en het moet ook ruimer zijn dan een verbond tussen twee politieke partijen. De boodschap is duidelijk: Groen doet een nauwelijks verdoken oproep aan Ringland, de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal en andere organisaties uit het middenveld om zich te verenigen. Bijna zou de term Stadslijst vallen, ware het niet dat die onplezierige herinneringen oproept aan de nederlaag van de alliantie sp.a/CD&V in 2012.

Verderop in het interview neemt Van Besien het Oosterweeldossier als illustratie van zijn stelling dat onze parlementaire democratie toe is aan vernieuwing. De particratie (heerschappij van de politieke partijen) lijdt aan metaalmoeheid, vindt hij. En daar zijn we het mee eens. Inspraak staat te vaak gelijk aan het informeren van de bevolking over beslissingen die allang zijn genomen. Het is tijd dat de politiek meer gaat luisteren naar de ruime expertise die in deze tijden aanwezig is bij die bevolking. Al is na enkele experimenten nog niet duidelijk hoe die ‘nieuwe democratie’ dan precies moet worden georganiseerd.

Maar daar zullen de oude Grieken in Athene ook wel even over hebben gedaan. In elk geval gaat Antwerpen boeiende tijden tegemoet. De positie van Bart De Wever blijft zéér sterk, maar ze lijkt niet onaantastbaar. Of er een kartel komt, een stadslijst of hoe u het ding ook wilt noemen, dat is afhankelijk van heel wat factoren. Maar Wouter Van Besien maakt in elk geval duidelijk dat hij er vanaf 2017, een jaar voor de volgende lokale verkiezingen, zeker over wil praten. Daarmee stuurt hij in feite een uitnodiging uit voor gesprekken achter de schermen op kortere termijn.

Nu in het nieuws