© Guy Puttemans

Sleurs neemt maatregelen om kilometers archieven overheid te redden

Het dreigt verkeerd te lopen met de kilometers aan documenten die de federale overheidsdiensten in hun archieven bijhouden, zo staat zaterdag in De Tijd. Staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) neemt maatregelen.

In tegenstelling tot onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland, zijn er in België nog altijd geen richtlijnen die de federale overheidsdiensten verplichten hun archieven, zowel op papier als digitaal, in goede omstandigheden te bewaren zodat ze niet wegrotten. Dat moet de bevoegde staatssecretaris Sleurs erkennen in een parlementair antwoord aan CD&V-Kamerlid Sarah Claerhout.

De overheidsdiensten moeten richtlijnen krijgen over de bewaartemperatuur van de archieven, de vereiste luchtkwaliteit, de maatregelen voor brandbeveiliging, de stabiliteit van de bewaarplaatsen, enzovoort. Nu worden al die normen niet overal nageleefd. Zodra de regering ze oplegt, zal het de diensten dus ook veel geld kosten om de nodige investeringen te doen.

Staatssecretaris Sleurs belooft dat ze nog eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar de nieuwe richtlijnen zal invoeren, via een ministerieel besluit en een rondzendbrief voor alle federale overheidsdiensten en instellingen.

Nu in het nieuws