Europese vertraging in behandeling zaak waarborg Arco-coöperanten

Foto: Photo News

Europese vertraging in behandeling zaak waarborg Arco-coöperanten

Print

In het dossier Arco heeft zich een nieuwe vertraging gemanifesteerd. Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie stelt de verdere behandeling uit van het beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie, die oordeelde dat de uitgewerkte waarborg voor Arco-coöperanten in strijd is met de regels rond staatssteun. Dat schrijft De Tijd vrijdag en valt te lezen op de website van Arco.

Het Gerecht stelt de verdere behandelingen uit om te wachten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat in een andere aflevering van de juridische Arco-saga enkele prejudiciële vragen doorgespeeld kreeg van het Belgische Grondwettelijk Hof. “Het College van vereffenaars kan instemmen met deze opschorting aangezien de antwoorden op deze prejudiciële vragen eveneens van belang zijn in de hangende zaak voor het Gerecht”, klinkt het bij Arco.Niet alleen Arco tekende beroep aan tegen de beslissing van de Commissie, die viel in juli vorig jaar. Ook de federale regering ging niet akkoord.

En wat dan met de prejudiciële vragen bij het Europese Hof van Justitie? Die vloeien voort uit een lange gerechtelijke weg. Gewone aandeelhouders van Dexia waren naar de Raad van State getrokken tegen de staatswaarborg van de regering-Leterme voor de Arco-coöperanten, omdat er discriminatie zou zijn met de gewone aandeelhouder van Dexia, de grootbank wiens val aandeelhouder Arco naar een vereffening stuurde. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling van de Raad van State verwierp die meeste beroepen tegen de waarborg, maar ze stuurden elk prejudiciële vragen naar het Grondwettelijk Hof. Die beslistte vorig jaar om de Franstalige en Nederlandstalige zaken samen te voegen - wat het dossier over de verkiezingen van 2014 tilde. Het Hof sprak zich in februari dit jaar niet uit en stelde zes prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat er een regeling moet komen voor de gedupeerden, maar hierover is er nog geen nieuws. De woordvoerder van het Hof van Justitie zegt aan De Tijd dat de beslissing van het Gerecht ingegeven is door een voorrangsregel, die tegenstrijdige beslissingen van Gerecht en Hof moet vermijden.