Openbaar vervoer op middenberm ring rond Turnhout

Foto: Bert De Deken

Openbaar vervoer op middenberm ring rond Turnhout

Print
Turnhout - De middenberm van de R13, de ring rond Turnhout, moet ruimte bieden voor hoogwaardig openbaar vervoer. Dat is een van de krachtlijnen uit de geactualiseerde streefbeeldstudie, waaraan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) momenteel werkt.

“In grote lijnen kan de visie voor de R13 als volgt worden samengevat”, zegt woordvoerder van AWV Jef Schoenmaekers: “Ventwegen voor lokaal verkeer, behoud van twee keer twee rijstroken voor doorgaand verkeer, dubbelrichtingsfietspaden, zowel langs de binnen- als de buitenring, en ruimte voor hoogwaardig openbaar vervoer.”

Ook de meest opvallende ingrepen uit de vorige streefbeeldstudie, die al in 2005 werd voorgesteld, blijven behouden. Het gaat dan vooral over de ondertunneling van de ring nabij het stadspark.

Dat klinkt ambitieus, maar het enthousiasme van de weggebruiker moet meteen worden getemperd. “Eerst moeten alle noodzakelijke stappen en procedures doorlopen worden. Alleszins zal de eerste jaren nog niet begonnen worden met de uitvoering”, zegt Schoenmaekers, die er nog aan toevoegt dat “een streefbeeldstudie een ideaalbeeld is. Dat betekent dat niet noodzakelijk alle elementen worden uitgevoerd.” Voorlopig staat alleen vast dat de asfaltlaag van de ring in de volgende drie jaar gefaseerd wordt vernieuwd.

 

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio