130 ambtenaren willen Dienst Vreemdelingenzaken tijdelijk depanneren

Foto: Photo News

130 ambtenaren willen Dienst Vreemdelingenzaken tijdelijk depanneren

Print

Meer dan 130 federale ambtenaren hebben zich kandidaat gesteld om tijdelijk aan de slag te gaan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Terwijl procedures lopen om nieuw personeel aan te werven, zullen ambtenaren van andere diensten de DVZ tijdelijk komen versterken.

Door de grote toevloed aan asielzoekers is de werkdruk bij de DVZ fors gestegen. Daarom werd een oproep gelanceerd voor nieuw personeel. Twee dagen na de lancering van de oproep, waren er al meer dan voldoende kandidaturen binnen. Na de eerste gespreksronde blijven nu nog vijftig kandidaten over.

Bedoeling is dat de komende dagen afspraken worden gemaakt met de geselecteerde ambtenaren en hun directies, meldt Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Daarna zal blijken hoeveel mensen precies bij de DVZ aan de slag kunnen gaan.

De hoop bestaat dat 45 onder hen al in oktober op post kunnen zijn om te helpen bij het onthaal en de inschrijving van asielzoekers. Pas binnen enkele dagen zal echter duidelijk worden of alle vacatures kunnen worden ingevuld.

Een beroep doen op ambtenaren vanuit een ander departement, is niet nieuw. Het gebeurt immers dat een overheidsdienst op bepaalde momenten of voor specifieke projecten extra competenties nodig heeft. Wanneer een dienst die niet zelf in huis heeft, kan hij via Selor een beroep doen op zogenaamde ‘special federal forces’. Dat zijn ambtenaren die tijdelijk overstappen om bij te dragen aan een project.

Nu in het nieuws