“Regering moet nu planten en straks oogsten”

Foto: BELGA

“Regering moet nu planten en straks oogsten”

Print

De regering heeft nu drie jaar de tijd om “moed” te tonen en grondige hervormingen door te voeren. Als dat lukt, wacht premier Charles Michel “de hall of fame van het staatsmanschap”. Dat heeft afscheidnemend Voka-voorzitter Michel Delbaere maandagavond gezegd naar aanleiding van de voorzitterswissel bij de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Volgens Delbaere beleven we een cruciale periode: “De voorbije drie jaar en de komende drie jaar zullen de hoeksteen zijn hetzij van een gemiste kans, hetzij van een historische doorbraak. Daarom is er nood aan ‘moedige hervormingen’”, aldus Delbaere. “Het planten moet nu beginnen, om binnen vijf jaar te oogsten.”

Delbaere schuift alvast enkele hervormingen naar voor. Zo kan het optrekken van de werkzaamheidsgraad naar 75 procent 513.000 arbeidsplaatsen opleveren. Die werkzaamheidsgraad optrekken naar het niveau van Oostenrijk, Duitsland en Nederland - via activering - is goed voor 900.000 bijkomende jobs.

Opvallend: de topman van Crop’s bepleit een decentralisering van het sociaal overleg. “Het sociaal overleg moet in de bedrijven beginnen, dan naar de sectoren en dan pas naar het federaal. Er is nood aan meer flexibiliteit in het sociaal overleg.”

Ook in de sociale zekerheid is nood aan hervormingen, met als doel het halveren van de armoede. Zo moeten herstructureringen anders worden aangepakt. “Herstructureringen moet je faciliteren, niet bestraffen. Ze zijn eigen aan de evolutie van een economie”. Delbaere bepleit daarnaast hervormingen in de fiscaliteit (schaf subsidies zoveel mogelijk af) en in de instituties.

De nieuwe voorzitter van Voka is bouwondernemer Paul Kumpen. Die toonde zich alvast geen voorstander van slogans, maar wel van ‘facts and figures’. “Voka zal ook de komende jaren zijn rol tegenover het middenveld blijven opnemen”, aldus Kumpen. “We zullen mee de politieke agenda bepalen voor beleidsmakers en sociale partners”.

MEEST RECENT