Dumpingen afval druglabo’s sterk toegenomen

In april werden nog twee mannen betrapt die chemisch afval in een beek bij de Ekerse Put aan het dumpen waren. Foto: bfm

Dumpingen afval druglabo’s sterk toegenomen

Print

Het aantal illegale dumpingen van afval van druglabo’s neemt in ons land sterk toe als gevolg van de opmars van synthetische drugsproductie.

In 2014 werden 22 dumpingen vastgesteld van dergelijk afval. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Frank Wilrycx (Open VLD).

‘De synthetische drugsproductie is weer in volle opmars wat resulteert in grote hoeveelheden restafval en bijgevolg ook een sterke toename van het aantal illegale dumpingen op Belgische grondgebied’, aldus Jambon.

De afgelopen vijf jaar werden vooral in het grensgebied met Nederland, meer bepaald in de provincies Antwerpen en Limburg, dumpingen ontdekt. Vaak worden hiervoor afgelegen plaatsen zoals natuurgebied, bosgebied, landbouwgebied, riolen en waterlopen gebruikt.

De omvang van de illegale dumpingen varieert van enkele kleine vaatjes restafval tot incidenten met duizenden liters chemisch en toxisch restafval. Jambon vreest dat een groot aantal nooit wordt ontdekt.

België en Nederland staan al jaren bekend als de draaischijven voor synthetische drugs als MDMA (xtc), GHB en amfetamine. De aanwezigheid van grote havens speelt daarin een belangrijke rol.

Nu in het nieuws